Powrót

Transfer środków do Polski

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-26

Transfer środków do Polski

Zgodnie z obowiązującym prawem, powracając na stałe do Polski z USA, nie jesteś zobowiązany likwidować swoich kont bankowych czy pozbywać się innych składników swojego majątku, takich jak np. papiery wartościowe, konta inwestycyjne itp. Prawo polskie zostało dostosowane do wymogów Unii Europejskiej zabraniających ograniczeń w przepływie kapitału i płatności pomiędzy państwami członkowskimi. Prawo Unii Europejskiej zabrania również ograniczeń w przepływie kapitału i płatności pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami należącymi do OECD, do których należy także USA. W związku z tym przepływ kapitału i płatności pomiędzy Polską będącą członkiem Unii Europejskiej i USA powinien odbywać się bez ograniczeń.

Podstawową zatem kwestią dla każdej powracającej osoby jest podjęcie decyzji, czy pozostawić swoje pieniądze w USA, czy może zabrać je do Polski.

Powracający Polacy mają możliwość pozostawienia swoich pieniędzy w bankach, w których dotychczas trzymali swoje pieniądze. Przed wyjazdem należy więc odwiedzić swój bank i zapytać o szczegóły związane z transakcjami pieniężnymi pomiędzy USA a Polską. Bank powinien wyposażyć swojego klienta w kartę bankomatową, kartę kredytową, książeczkę czekową oraz informacje potrzebne do dokonania przelewu elektronicznego. Dobrze jest również zapytać o ewentualne opłaty manipulacyjne oraz czas oczekiwania na dokonanie transferu pieniędzy czy realizacji czeku zagranicznego.

Warto wiedzieć

Za pomocą karty bankomatowej wydanej przez amerykański bank będziesz mógł w prawie każdym bankomacie w Polsce pobrać pieniądze ze swojego amerykańskiego konta. Musisz się jednak liczyć z prowizjami, jakie pobierają operatorzy poszczególnych bankomatów. Są to zazwyczaj niewielkie sumy, które przy częstym wybieraniu pieniędzy mogą jednak okazać się dość znaczące.

Za pomocą karty kredytowej (płatniczej) możesz zapłacić za towary i usługi wszędzie tam, gdzie takie płatności są akceptowane. Od takich transakcji nie płaci się prowizji. Pieniądze ze swojego amerykańskiego konta na dowolne konto w Polsce możesz w prosty sposób przesłać przelewem elektronicznym.

Możesz również zdeponować pieniądze na swoim polskim koncie za pomocą amerykańskiego czeku, tak jak to robiłeś w USA. Należy jednak pamiętać, że realizacja zagranicznego czeku trwa znacznie dłużej niż przelew elektroniczny, w niektórych przypadkach nawet kilka tygodni.

Dysponowanie w Polsce pieniędzmi z USA jest obecnie rzeczą niesprawiającą większych trudności.

Jeżeli zdecydujesz się pozostawić swoje pieniądze i inwestycje w USA, powinieneś pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu swoich interesów. Warto jest upoważnić do twojego konta kogoś zaufanego, tak by w razie konieczności osoba ta mogła w pełni dysponować zgromadzonymi na nim środkami. Warto jest również wyznaczyć spadkobierców twojego konta, którzy na wypadek twojej śmierci będą upoważnieni do dysponowania kontem. W ten sposób twoi spadkobiercy lub wyznaczone przez ciebie osoby unikną problemów związanych z sądową drogą nabycia spadku. Jeżeli byłeś wiarygodnym klientem, to warto również poprosić bank o list rekomendacyjny, ponieważ może ci to pomóc w przyszłości w załatwianiu spraw z innymi bankami.

Jeżeli zdecydujesz się przywieźć do kraju wartości dewizowe lub środki płatnicze o wartości przekraczającej 10 000 euro, będziesz zobowiązany przez polskie prawo dewizowe zgłosić ten fakt organom celnym lub organom Straży Granicznej. Więcej na ten temat piszemy w artykule „Przewóz dewiz”.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.