Powrót

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-04

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie

W tej grupie świadczeń Polacy najczęściej korzystają z zasiłku chorobowego (Illness Benefit), zasiłku macierzyńskiego (Maternity Benefit), a dodatkowo czasem kobiety w ciąży przechodzą na zasiłek Health & Safety Benefit, jeśli – z uwagi na wpływ warunków w miejscu pracy na ciążę – nie mogą kontynuować pracy, a pracodawca nie jest w stanie zaoferować im innego, wolnego od zagrożeń stanowiska pracy.

Wniosek o świadczenia z tej grupy może zostać złożony zarówno w kraju miejsca pobytu, jak i do właściwej instytucji w kraju, w którym wykonywana jest praca i odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne.

Na przykład, jeśli Polak pracujący na terenie Irlandii zachoruje w trakcie pobytu w Polsce, wniosek o zasiłek chorobowy może złożyć zarówno w lokalnym oddziale ZUS, jak i w lokalnym Intreo Centre w Irlandii. W takiej sytuacji polskie instytucje przekażą wniosek do rozpatrzenia irlandzkiemu Department of Employment Affairs and Social Protection. Wniosek zostanie złożony z datą, z jaką otrzymała go polska instytucja.

Warto wiedzieć

W przypadku zasiłku chorobowego (Illness benefit), wniosek o jego przyznanie powinien zostać złożony w ciągu siedmiu dni od zaistnienia choroby. Zaświadczenia lekarskie wydawane w innym kraju członkowskim UE muszą być respektowane przez władze irlandzkie. Irlandzki Department of Employment Affairs and Social Protection może zastrzec chęć skierowania na badania do wskazanego przez siebie lekarza, jednak nie może wymagać, aby osoba taka przyjechała na takie badania do Irlandii.

Wystawiane zaświadczenia lekarskie powinny być sukcesywnie przesyłane do właściwej instytucji (w opisanym przypadku do DEASP):

Illness Benefits Section
Department of Employment Affairs and Social Protection
PO Box 1650
Dublin 1

Tel: +353 1 704 3300)

Locall: 1890 928 400

Homepage: http://www.welfare.ie/

Email: illnessbenefit@welfare.ie

Gdy osoba otrzymująca zasiłek chorobowy lub macierzyński zmieni swoje miejsce pobytu z Irlandii na inny kraj członkowski UE, świadczenia te są nadal wypłacane, przez taki okres, na jaki przysługują (np. zasiłek macierzyński to 26 tygodni).

Osobie otrzymującej zasiłek chorobowy przysługują także dodatki na niepracującego współmałżonka (i niepobierającego zasiłku, gdyż pobieranie przez drugiego małżonka zasiłku oznacza brak uprawnienia do dodatku) i dzieci, nawet jeżeli nie przebywają one na terytorium Irlandii.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.