Powrót

Rozwiązanie umowy najmu

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-26

Rozwiązanie umowy najmu

Rodzaje umów wynajmu lokalu w USA mogą różnić się w zależności od stanu, w którym mieszkamy.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące stanu Nowy Jork. Szczegółowe uregulowania dla innych stanów można znaleźć na stronach: www.hg.org/landlord.html, www.uslandlord.com/laws/.

W stanie Nowy Jork obowiązuje kilka rodzajów umów, jakie można podpisać, wynajmując mieszkanie. Od rodzaju umowy zależy to, czy mamy obowiązek zawiadomienia właściciela mieszkania o planowanej wyprowadzce i jak wcześnie należy to uczynić.

Warto wiedzieć

Do najczęściej spotykanych umów najmu należą:

  • month to month periodic tenancy (wynajem jest podzielony na dwa lub więcej miesięcznych okresów; okres wypowiedzenia wynosi 30 dni);
  • tenancy at will (zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wymówić umowę w każdej chwili bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, dobrze jest jednak – ze względów grzecznościowych – złożyć wypowiedzenie chociażby na kilka dni wcześniej);
  • tenancy for years (wynajem na z góry określony czas, umowa najmu automatycznie wygasa wraz z upływem czasu określonego w umowie).

Po zakończeniu okresu najmu zasadą jest, że należy zdać mieszkanie w takim samym stanie, w jakim się je wynajęło. Wyjątkiem od tej zasady jest „reasonable wear and tear”, tzn. zużycie rzeczy, które były używane zgodnie z ich przeznaczeniem (normalne zużycie podłóg, dywanów, zabrudzenie ścian itp.).

Depozyt, który na początku wpłaciliśmy właścicielowi, może zostać wykorzystany na odmalowanie i wysprzątanie mieszkania, a reszta zostanie ci zwrócona, pod warunkiem że pozostawiłeś mieszkanie w dobrym stanie i nie wymaga ono większych remontów czy napraw. Pamiętaj, że depozyt nie może posłużyć jako zapłata za ostatni miesiąc najmu, chyba że tak się umówiłeś z właścicielem. Pamiętaj również, że właściciel może obciążyć cię odpowiedzialnością za niewyprowadzenie się na czas bądź wyprowadzenie się przed czasem.

Jeżeli planujesz opuścić mieszkanie przed czasem, upewnij się, czy twoja umowa najmu na to zezwala. Jeżeli wynająłeś mieszkanie na rok, musisz otrzymać od właściciela na piśmie zwolnienie z konieczności zapłaty kwoty wynajmu za okres, który pozostał do końca umowy. Jeżeli nie otrzymasz zgody na wcześniejsze zwolnienie lokalu, masz możliwość podnajęcia go innej osobie po wcześniejszym upewnieniu się, że kontrakt pomiędzy tobą a wynajmującym zezwala na taką możliwość.

Warto wiedzieć

Jeżeli nie otrzymasz zgody na wcześniejsze opuszczenie lokalu i postanowisz pomimo to się wyprowadzić (zrzec się najmu), właściciel ma wtedy dwie możliwości. Może zaakceptować twoją wyprowadzkę i postępować tak, jakby umowa została rozwiązana. Może też nie przyjąć zrzeczenia się przez ciebie najmu i pociągnąć cię do odpowiedzialności za pozostałą do końca umowy kwotę wynajmu. Wiele stanów nakłada na wynajmującego obowiązek poczynienia prób znalezienia w takiej sytuacji nowego najemcy. Będziesz wtedy zobowiązany do wyrównania wynajmującemu kosztów, jakie poniósł on w związku z tym, że mieszkanie pozostawało niewynajęte.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.