Powrót

Rozwiązanie umowy najmu

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-11-28

Rozwiązanie umowy najmu

W Irlandii legalny wynajem lokali ma ściśle określony okres wypowiedzenia, którego trzeba przestrzegać, chyba że dojdzie do dobrowolnego rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

W innym wypadku czas wypowiedzenia umowy wynajmu zależy od tego, jak długo mieszkamy w danym domu/mieszkaniu bądź od długości kontraktu:

Najemca wypowiada umowę:

  • do 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 28 dni (4 tygodnie),
  • od 6 do 12 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 35 dni (5 tygodni),
  • od 1 do 2 lat – okres wypowiedzenia wynosi 42 dni (6 tygodni),
  • od 2 do 3 lat – okres wypowiedzenia wynosi 56 dni (8 tygodni),
  • od 3 do 4 lat – okres wypowiedzenia wynosi 84 dni (12 tygodni),
  • powyżej 4 lat – okres wypowiedzenia wynosi 112 dni (16 tygodni).

Wynajmujący wypowiada umowę:

- do 6 miesięcy - okres wypowiedzenia wynosi 28 dni,

- od 6 miesięcy do roku -okres wypowiedzenia wynosi 90 dni,

- od 1 do 3 lat -okres wypowiedzenia wynosi 120 dni,

- od 3 do 7 lat -okres wypowiedzenia wynosi 180 dni,

- od 7 do 8 lat -okres wypowiedzenia wynosi 196 dni,

- ponad 8 lat - 224 dni.

W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji naruszenia umowy najmu, wynajmujący może rozwiązać umowę najmu w terminie wcześniejszym, niezależnie od długości trwania umowy.

Zgodne z prawem wypowiedzenie wynajmu musi mieć pisemną formę i zawierać podpis właściciela mieszkania. Powinno też zawierać dokładną datę wypowiedzenia, akapit o przyczynach wypowiedzenia i pouczenie o możliwości odwołania się do Residential Tenancies Board (RTB).

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.