Powrót

Procedura zwrotu podatku

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-24

Procedura zwrotu podatku

Podstawą do uzyskania zwrotu podatku dla osób wracających na stałe do Polski jest formularz P85. Formularz można pobrać ze strony internetowej HM Revenue and Customs i wypełniony odesłać do lokalnego biura tego urzędu. Można to uczynić już po powrocie do Polski.

Formularz należy wypełnić w języku angielskim, czytelnie i w sposób kompletny (tj. udzielając odpowiedzi na wszystkie wskazane w nim pytania).

Do formularza należy załączyć oryginały druków P45, które pracownik powinien otrzymać od pracodawcy. Dokumenty te urząd odeśle po zakończeniu procedury zwrotu podatku. Druk P45 wydawany jest po rozwiązaniu umowy o pracę z danym pracodawcą. Pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi tych druków.

Jeżeli z jakichś powodów ich nie wyda, można również wnioskować o zwrot podatku na podstawie informacji przekazywanej pracownikowi na bieżąco wraz z wypłatą wynagrodzenia (payslip). W tym przypadku procedura zwrotu podatku może się jednak wydłużyć nawet do kilku miesięcy.

Podatek zwracany jest przelewem na konto bankowe w Wielkiej Brytanii albo w postaci czeku wysyłanego na adres podany przez wnioskodawcę w formularzu P85.

Zwrot nadpłaconego podatku w przypadku osób samozatrudnionych

Inne zasady będą obowiązywać osoby podejmujące działalność na zasadzie samozatrudnienia (self-employment). Osoby te – w odróżnieniu od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – same rozliczają podatek dochodowy i mają obowiązek składać stosowne zeznania podatkowe. Oczywiście w określonych sytuacjach też mogą liczyć na zwrot podatku. Szczególne zasady obowiązują również osoby podejmujące działalność w branży budowlanej na podstawie karty CIS.

Trzeba pamiętać, że to, na jakich zasadach i czy w ogóle danej osobie przysługują określone uprawnienia w zakresie podatków (np. szczególnego rodzaju ulgi podatkowe), zależy od konkretnych okoliczności (np. szczególne ulgi przysługują osobom niewidomym).

Profesjonalna pomoc w odzyskaniu nadpłaconego podatku

Zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii działa wiele firm, które specjalizują się w uzyskiwaniu zwrotu brytyjskiego podatku dochodowego. W skomplikowanych sytuacjach warto rozważyć skorzystanie z ich usług, ale trzeba pamiętać, że za tę usługę należy zapłacić – średnio od 5 do 15 proc. wartości kwoty do zwrotu.

Przydatne strony internetowe

Szczegółowe informacje na temat rozliczeń podatkowych w Wielkiej Brytanii można znaleźć m.in. na stronie http://www.gov.uk/ oraz na stronie HM Revenue & Customs http://www.hmrc.gov.uk/. Bezpłatnych porad w tym zakresie udziela m.in. Citizens Advice Bureau http://www.adviceguide.org.uk/.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.