Powrót

Prawa pracownicze

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-29

Prawa pracownicze

Jeszcze podczas pobytu w Irlandii warto zwrócić uwagę, czy pracodawca dotrzymuje wobec nas zobowiązań nałożonych na niego przez przepisy, a w razie wątpliwości – podjąć ewentualne kroki w tej sprawie.

Najczęstszym problemem jest unikanie wypłaty wynagrodzenia bądź jego zaniżanie. Zdarza się także naruszanie przepisów regulujących czas pracy.

Od 1 stycznia 2019 roku minimalna stawka wynagrodzenia wynosi 9,80 EUR za godzinę.

Niektóre sektory gospodarki (np. budownictwo) mają odrębną regulację sektorową regulującą minimalne wynagrodzenia budowlańców (w zależności od posiadanych kwalifikacji, doświadczenia i stażu pracy). Pełna lista
sektorów, w których obowiązują wyższe stawki minimalne za godzinę jest dostępna na stronie internetowej www.workplacerelations.ie/en.

Informacje dodatkowe dotyczące praw pracowniczych w Irlandii można uzyskać pod adresem:

Informacja na temat praw pracowniczych
Ministerstwo Pracy, Przedsiębiorczości i Innowacji
Workplace Relations Customer Service
Department of Jobs, Enterprise & Innovation,
Workplace Relations Customer Service,
Department of Jobs, Enterprise and Innovation,
O'Brien Road,
Carlow
Infolinia: 1890 80 80 90
Formularze on-line: http://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms#ComplaintForms.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.