Powrót

Opodatkowanie funduszu 401(k)

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-26

Opodatkowanie funduszu 401(k)

Fundusz 401(k) jest prywatnym funduszem emerytalnym oferowanym pracownikom przez większe firmy w USA.

Jego główną korzyścią jest to, że pieniądze gromadzone na tym funduszu są nieopodatkowane przez rząd federalny do momentu wycofania ich z konta. Niekorzystną stroną funduszu 401(k) jest dodatkowe opodatkowanie wycofanych z niego pieniędzy, jeśli zostanie to zrobione, zanim pracownik osiągnie wiek emerytalny. Osoba planująca powrót do Polski przed osiągnięciem wieku emerytalnego powinna więc wziąć pod uwagę przepisy dotyczące tego funduszu.

Warto wiedzieć

Jeśli osoba wycofująca pieniądze z funduszu osiągnęła wiek emerytalny, czyli minimum 59 lat i 6 miesięcy, ale nie więcej niż 70 lat, to pieniądze, które otrzymuje, podlegają zwykłemu podatkowi w wysokości 20%.

Jeśli osoba wycofująca pieniądze nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, to podatek wynosi także 20%, ale dodane do niego jest 10% specjalnego podatku. 20-procentowy podatek pobierany jest przez rząd w czasie otrzymania pieniędzy z funduszu (czyli jeśli np. zainwestowane zostało 10 000 USD, to otrzymujemy czek w wysokości 8000 USD). Dodatkowy, 10-procentowy podatek od osób, które nie są jeszcze w wieku emerytalnym, jest pobierany przez urząd skarbowy USA podczas następnego rocznego rozliczenia podatkowego.

Warto, aby osoba posiadająca fundusz 401(k) lub indywidualny fundusz IRA, na których jest stosunkowo dużo pieniędzy (więcej niż 5 tys. dolarów), skontaktowała się z doświadczonym specjalistą podatkowym. Większość planów emerytalnych o wartości poniżej
5 tys. dolarów jest bowiem automatycznie likwidowana i przekazywana pracownikowi przy odejściu z pracy.

Więcej o opodatkowaniu w Polsce dochodów z zagranicznych funduszy emerytalnych piszemy w dziale „Finanse osobiste”.

W dniu 13 lutego 2013 roku podpisano nową Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Konwencja ta, po zakończeniu procesu ratyfikacji przez obydwa państwa, zastąpi Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r.

Zgodnie z zapisami nowej Konwencji w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce i pobierającej świadczenie emerytalne z USA ustalenie, które z państw - państwo źródła świadczenia (USA) czy państwo zamieszkania jego odbiorcy (Polska) - ma prawo opodatkowania emerytur zależne jest od rodzaju otrzymanej płatności.

Treść nowej Konwencji znajduje się na stronie internetowej.

Należy jednak pamiętać, że Konwencja ta nie weszła jeszcze w życie.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.