Powrót

Opodatkowanie emerytury

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-26

Opodatkowanie emerytury

Planując powrót z USA do Polski, należy ustalić, co zrobić z emeryturą wypłacaną przez amerykański urząd Social Security. Zgodnie z umową o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi z dnia 2 kwietnia 2008 roku emerytury i renty wypłacane przez Social Security nie mogą być zmniejszane bądź zawieszane z powodu przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Osoba przenosząca swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski będzie zobowiązana jedynie do zawiadomienia Social Security Bureau o tej okoliczności oraz podania do wiadomości Social Security numeru rachunku bankowego w Polsce, na który Social Security będzie przelewać kwotę emerytury/renty.

Należy jednak pamiętać, że świadczenie emerytalne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w USA, jak również podatkom w Polsce. USA stosuje zasadę tzw. WorldWide Income oraz zasadę opodatkowania na podstawie posiadanego obywatelstwa (pobytu stałego). Zgodnie z tymi zasadami obywatel/stały rezydent USA będzie zobowiązany rozliczyć się z amerykańskim urzędem podatkowym z pieniędzy otrzymanych z Social Security, pomimo że osoba taka będzie zamieszkiwać na stałe w Polsce. Powstanie więc kwestia podwójnego opodatkowania jednej i tej samej emerytury.

Z pomocą w tej kwestii przychodzi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy USA a Polską. Zgodnie z tą umowa, jeżeli zapłaciliśmy w USA podatek od otrzymanej tam emerytury, która następnie została wysłana do Polski, to będziemy mogli odliczyć od kwoty podatku należnego polskiemu urzędowi podatkowemu kwotę uprzednio zapłaconą amerykańskiemu urzędowi podatkowemu. Unikniemy w ten sposób płacenia dwa razy podatku od tego samego dochodu.

Warto wiedzieć

Należy również dodać, że w USA nie pobiera się podatku od niskich dochodów. Jeżeli nie zostaną przekroczone określone progi, to podatnik nie musi składać zeznania podatkowego ani rozliczać się z uzyskanego dochodu. W takiej sytuacji będzie większość powracających Polaków.

W związku z tym większość tych osób będzie zobowiązana zapłacić podatek od amerykańskiej emerytury jedynie w Polsce. Wysokość takiego podatku w Polsce wynosi 18%. Jeżeli emerytura z amerykańskiego Social Security będzie wysyłana bezpośrednio na konto bankowe w Polsce, to bank polski będzie występować w roli płatnika podatku dochodowego i będzie pobierać co miesiąc zaliczkę na poczet podatku od emerytury. 

W dniu 13 lutego 2013 roku podpisano nową Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Konwencja ta, po zakończeniu procesu ratyfikacji przez obydwa państwa, zastąpi Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r.

Zgodnie z zapisami nowej Konwencji w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce i pobierającej świadczenie emerytalne z USA ustalenie, które z państw - państwo źródła świadczenia (USA) czy państwo zamieszkania jego odbiorcy (Polska) - ma prawo opodatkowania emerytur zależne jest od rodzaju otrzymanej płatności.

Wyjaśnienia dotyczące kwestii opodatkowania emerytur i rent w relacjach polsko-amerykańskich na podstawie nowej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dostępne są na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Chicago.

Należy jednak pamiętać, że Konwencja ta nie weszła jeszcze w życie.
Podpisana 13.02.2013 r. nowa konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA przewiduje:

  • metodę zwolnienia (wyłączenia) - jako podstawową metodę unikania podwójnego opodatkowania (art. 23 ust. 1 lit. a) nowej konwencji);
  • metodę zaliczenia (kredytu) – jako metodę unikania podwójnego opodatkowania dla wybranych rodzajów dochodów (art. 23 ust. 1 lit. b) nowej konwencji).

Nowa konwencja została ratyfikowana przez Polskę w 2013 r., o czym strona polska poinformowała stronę amerykańską w drodze noty dyplomatycznej. Polska zakończyła zatem wszelkie procedury niezbędne do wejścia w życie nowej konwencji. Jednocześnie strona amerykańska nie zakończyła procedur niezbędnych do wejścia w życie tej nowej konwencji w USA. Nie jest zatem obecnie możliwe określenie daty wejścia w życie nowej konwencji.

Zarówno obecnie obowiązująca umowa, jak i nowa konwencja są opublikowane na portalu podatki.gov.pl


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.