Powrót

Opodatkowanie darowizny z USA

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-26

Opodatkowanie darowizny z USA

Planując dokonanie darowizny ze Stanów Zjednoczonych do Polski, należy pamiętać, że w USA – zgodnie z przepisami kodeksu skarbowego (Internal Revenue Code §2500 i następne) – to darczyńca, a nie obdarowany, będzie musiał zapłacić podatek od darowizny.

Jest to więc sytuacja odwrotna niż w Polsce. Istnieje jednak możliwość umówienia się na specjalnych zasadach, że zamiast darczyńcy to obdarowany będzie odpowiedzialny za podatek. Zasadą jest jednak, że płaci ten, kto dokonuje darowizny.

Za darowiznę w USA uważa się każdy transfer (pieniężny bądź dający się policzyć w pieniądzu) na rzecz obdarowanego. Darowizna charakteryzuje się tym, że darczyńca nie otrzymuje w zamian za rzecz, którą przekazał, innej rzeczy o podobnej wartości czy nawet rzeczy o mniejszej wartości. Majątek darczyńcy na skutek darowizny uszczupla się. Majątek obdarowanego natomiast powiększa się.

Warto wiedzieć

Istnieje kilka wyjątków, kiedy transfer pieniężny bądź dający się policzyć w pieniądzu nie będzie traktowany jako darowizna podlegająca opodatkowaniu. Do najważniejszych wyjątków należą: transfer kwot pieniężnych nieprzekraczających rocznie na jedną osobę 13 tys. dolarów, czesne lub koszty leczenia opłacane na rzecz innej osoby, darowizna pomiędzy małżonkami, darowizny na rzecz organizacji politycznych lub charytatywnych i służące na potrzeby własne tych organizacji.

Pierwsze 14 tys. dolarów jest więc zwolnione od podatku. Dla małżonków, którzy nie są obywatelami USA, kwota ta będzie wynosić 148 tys. dolarów. Kwota ta jest przez amerykański urząd podatkowy dość często podwyższana. Należy więc odwiedzić stronę IRS (Internel Revenue Service) lub zapytać doradcę podatkowego o obowiązującą stawkę na dany rok.

Warto wiedzieć

Jeżeli kwota darowizny przekroczy 13 tys. lub 148 tys. dolarów w przypadku darowizny przekazanej małżonkom, którzy nie są obywatelami USA, należy zgłosić darowiznę w amerykańskim urzędzie podatkowym (IRS). Do zgłoszenia takiego wykorzystuje się formularz IRS Form 709. Należy również pamiętać, że dokonując darowizny z USA do Polski, osoba obdarowana może być zobowiązana do zapłacenia w Polsce podatku od otrzymanej darowizny.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.