Powrót

Odzyskiwanie nadpłaconego podatku

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Odzyskiwanie nadpłaconego podatku

Większość osób pracujących w Irlandii ma potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. Wyjątek stanowią osoby, u których przyznane ulgi kredytowe w połączeniu z na przykład niskimi zarobkami powodują brak potrąceń na podatek. Należy pamiętać, że zwrot przyznawany jest jedynie w sytuacji, gdy podatek został nieprawidłowo naliczony.

Podatek dochodowy może zostać nieprawidłowo naliczony z kilku przyczyn. Może się zdarzyć, że nadpłacisz należny podatek jeżeli zostaniesz bezrobotny lub jesteś niezdolny do pracy z przyczyn zdrowotnych. W takim wypadku należy wypełnić i wysłać do lokalnego urzędu podatkowego formularz P50.

Możliwe jest również nadpłacenie podatku jeżeli tax credits nie zostały prawidłowo naliczone lub osoba nie odliczyła od podatku należnych ulg np. związanych z edukacją.

W przypadku nadpłacenia podatku, urząd podatkowy wypłaci należną kwotę wraz z wystawionym formularzem P21. Jeżeli złożyłeś "Form 12" i dołączyłeś dane konta bankowego, urząd podatkowy może uiścić należność przelewem bankowym.

Wniosek o uzyskanie P21 można złożyć po zakończeniu roku podatkowego. P21 uzyskać można tylko za 4 lata wstecz. P21 zawiera informacje na temat dochodu, tax credits, ulg podatkowych, podatku zapłaconego w danym roku podatkowym. P21 bardzo często jest pomocny np. podczas ubiegania się o kredyt mieszkaniowy lub pożyczkę.

P21 uzyskać można:

  1. wypełniając Form 12 (pdf) i dostarczając ją do właściwego urzędu podatkowego,
  2. lub tez wypełniając eForm 12 online za pośrednictwem  Revenue’s myAccount Service.

Dostęp do P21 uzyskać można online za pośrednictwem myAccount Service lub tez poprzez Revenue’s RevApp (na urządzeniach mobilnych).

Ważne!

1 stycznia 2020 r. dokument P21 został zastąpiony Statement of Liability.

 

Warto wiedzieć

W przypadku niedopłaty podatków obowiązują następujące zasady:

  • Całkowitą lub częściową opłatę należnego podatku można uregulować korzystając z funkcji płatności na koncie myAccount, lub
  • Irlandzki Revenue może pobierać niedopłatę zmniejszając należne ulgi podatkowe w ciągu kolejnych 4 lat, począwszy od stycznia 2022 r. Jednocześnie nie wywołuje to obowiązku opłaty odsetek od jakiejkolwiek powstałej niedopłaty.

Nieprawdziwe są informacje, jakoby Revenue oczekiwało deklaracji o bezpowrotnym opuszczeniu Irlandii. Teoretycznie możemy powrócić do Irlandii nawet w bieżącym roku podatkowym i podjąć tutaj na nowo pracę. Może to jednak zrodzić komplikacje w sferze naszych zobowiązań podatkowych i może oznaczać obowiązek oddania wcześniej otrzymanego zwrotu podatku.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.