Powrót

Obywatelstwo dziecka urodzonego w USA

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-26

Obywatelstwo dziecka urodzonego w USA

Osoby, które urodziły się na terytorium USA, są automatycznie obywatelami tego kraju. Jest to tak zwane „prawo ziemi”.

Osoba taka jest uprawniona do otrzymania paszportu amerykańskiego w USA. Aby otrzymać paszport amerykański, należy przedstawić dowody potwierdzające, że dana osoba urodziła się na terenie USA. Dowodem branym pod uwagę w pierwszej kolejności jest akt urodzenia. Jeżeli brak jest danych o narodzeniu dziecka, akt urodzenia może być zastąpiony innym oficjalnym dokumentem wydanym nie później niż pięć lat po urodzeniu. Takim dokumentem może być np. akt chrztu czy wypis ze szpitalnego aktu urodzenia.

W szczególnych przypadkach będą uwzględnione pisemne zeznania świadków urodzenia (lekarz, położna, rodzina).

Na temat obywatelstwa RP w przypadku dziecka piszemy w artykułach „Obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą” oraz „Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko”.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.