Powrót

Instrumenty podatkowe

 

Instrumenty podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-07-14

Polski system podatkowy przewiduje rozwiązania skierowane do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z których warto skorzystać.

Pierwszym z nich – skierowanym wyłącznie do osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – jest tzw. kredyt podatkowy wskazany w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT .

Rozwiązanie to polega na tym, że podatnik może zostać zwolniony z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w danym roku podatkowym, a spłata kredytu podatkowego następuje w kolejnych pięciu latach (po 20% w każdym roku).

Drugim rozwiązaniem jest tzw. ulga na działalność badawczo-rozwojową. Szczegóły na temat ulgi znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

Kolejnym rozwiązaniem jest preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. ulga IP BOX. Ulga skierowana jest do podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), którym przysługują określone chronione prawem prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP), a przedmiot ochrony został w ramach tej działalności wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika. Szczegóły na temat ulgi znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

Rozwiązaniem skierowanym do podatników, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskują poza Polską dochody z tytułu stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, które rozliczane są na zasadach metody proporcjonalnego odliczenia jest tzw. ulga na powrót (ulga abolicyjna). Szczegóły na temat ulgi na powrót znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

Przedsiębiorcom planującym realizację nowej inwestycji na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu przysługuje specjalna ulga, polegająca na zwolnieniu od podatku dochodów, do określonej wysokości. Szczegóły na temat ulgi znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

Przedsiębiorca który poniósł stratę z prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, ma prawo obniżyć o jej wysokość dochód uzyskany z tego samego źródła. Może tego dokonać jednorazowo do określonej kwoty lub w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Szczegóły na temat odliczania straty znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.
 

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie Mnisterstwa Finansów.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.