Powrót

Formularz U1

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-23

Formularz U1 (dawniej E 301)

Jeśli po powrocie do Polski zamierzamy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, można przed wyjazdem wystąpić o wydanie formularza U1 (wcześniej E 301), który jest uznawanym dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia przebyte w innym państwie członkowskim. Stosuje się go przy rozpatrywaniu uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych. Osoby występujące o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski powinny przedstawić ten dokument w powiatowym urzędzie pracy, w którym będą się rejestrować jako bezrobotne.

Aby uzyskać w Wielkiej Brytanii formularz U1 (E 301), należy wypełnić wniosek CA3916, dostępny na stronie internetowej HM Revenue & Customs, dołączyć do niego, zgodnie z instrukcją, kopie ostatnich payslipów od każdego pracodawcy z ostatnich trzech lat naszej pracy w Wielkiej Brytanii i payslipów za marzec z ostatnich trzech lat lub kopie formularzy P60 także za ostatnie trzy lata. Wymaga się również dołączenia pisma od ostatniego pracodawcy, potwierdzającego powód rozwiązania stosunku pracy. Wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres:

National Insurance Contributions and Employers Office
HM Revenue and Customs
BX9 1AN
United Kingdom

Telefony:
+44 (0) 191 203 7010 – z zagranicy
– z obszaru Wielkiej Brytanii
0300 200 3500
0300 200 3519

HM Revenue & Customs informuje, że składki odprowadzane podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej (Self-employment) nie sa brane pod uwagę podczas ustalania prawa do zasiłku. Okres ten nie będzie potwierdzony przez instytucję brytyjską jako kwalifikujący do przyznania prawa do zasiłku.

O potwierdzenie okresu ubezpieczenia (pracy) w Wielkiej Brytanii można też wystąpić po powrocie do Polski – za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) - jeśli osoba ubiega się o zasiłek dla osób bezrobotnych. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego WUP-u, dołączając do niego dokumenty potwierdzające pracę za granicą.

Warto wiedzieć

Ze względu na dużą liczbę wniosków czas oczekiwania na odesłanie informacji znacznie się wydłużył. W pierwszej kolejności załatwiane są te zapytania, które dodatkowo poparte zostały zapytaniem odpowiedniego urzędu państwa członkowskiego oraz zapytania kierowane bezpośrednio przez odpowiednie organy innych państw członkowskich. Osoby, które zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy w Polsce mają szansę szybciej otrzymać potwierdzenie okresów ich pracy w Wielkiej Brytanii w celu ustalenia ich uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. Więcej o rejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy dowiesz się z naszego Powrotnika.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.