Powrót

Formularz U1 (dawniej E 301)

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-04

Formularz U1 (dawniej E 301)

Osoba powracająca do Polski (jednak bez ustalonego w Irlandii prawa do zasiłku Jobseeker’s Benefit) może starać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez powiatowe urzędy pracy po spełnieniu wszelkich wymogów. Dokumentem, dzięki któremu czas przepracowany za granicą zostanie nam zaliczony do okresu niezbędnego do przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych po powrocie do Polski, jest formularz U1 (wcześniej E 301).

W Irlandii formularz U1 (E 301) można uzyskać w  Department of Employment Affairs and Social Protection: www.welfare.ie Wniosek o wydanie druku U1 (E 301) można pobrać ze strony internetowej Department of Employment Affairs and Social Protection.

Wniosek należy wypełnić, podać swój adres korespondencyjny i dołączyć do niego kopie dokumentów: P45 z bieżącego roku podatkowego, oraz P60 z poprzedniego roku podatkowego.

Wniosek należy przesłać pocztą na następujący adres:

International Records Section

Department of Employment Affairs and Social Protection
McCarter's Road
Ardaravan
Buncrana
Donegal
Ireland

Tel. dla osób dzwoniących spoza Irlandii: 00353 1 471 5898
Tel. dla osób dzwoniących z Irlandii: 1890 690 690
http://www.welfare.ie/

Warto wiedzieć

Ze względu na dużą liczbę wniosków o wydanie formularzy U1 (E 301) czas oczekiwania na ich przysłanie może być dość długi. Należy zaczekać co najmniej miesiąc od przesłania wniosku i dopiero po upływie tego okresu dowiadywać się telefonicznie, na jakim etapie jest rozpatrywanie naszego wniosku.

W pierwszej kolejności załatwiane są te zapytania kierowane bezpośrednio przez odpowiednie organy innych państw członkowskich. Osoby, które zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy w Polsce, mają szansę szybciej otrzymać potwierdzenie okresów ich pracy w Irlandii celem ustalenia ich uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Więcej o rejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy dowiesz się tutaj.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.