Powrót

Formularz E 104

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-17

Formularz E 104

Formularz E104 jest dokumentem wskazującym okresy ubezpieczenia społecznego w celu ubiegania się o zasiłek chorobowy/macierzyński lub z tytułu śmierci bliskiej osoby/śmierci w innym kraju objętym rozporządzeniami WE.

Poświadczenie to może okazać się przydatne w przypadku starania się na terenie Polski o przyznanie lub kontynuację świadczeń.

Wnioski o wydanie formularza E104 lub U1 należy złożyć do Irlandzkiego Department of Employment Affairs and Social Protection. Najlepiej, aby z takim wnioskiem wystąpiła instytucja właściwa z Polski, takie wnioski są zawsze rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Osoby, które wyjeżdżają do Polski mogą złożyć wniosek o wydanie E104 lub U1 przed wyjazdem. Do wniosku należy dołączyć kopie P45 oraz kopie P60 i dołączyć swój adres w Polsce.

Wniosek można pobrać tutaj (dół strony), a następnie wypełniony dokument przesłać do:

Department of Employment Affairs and Social Protection
Client Eligibility Services

EU Records
McCarter’s Road
Buncrana, F93 CH79
Co. Donegal
Ireland

Telefony: 01 471 5898, 1890 690 690
Dla dzwoniących spoza Republiki Irlandii: + 353 1 471 5898

Wniosek można przesłać również drogą elektroniczną - email: EUGeneralQueries@welfare.ie   

Warto wiedzieć

W związku z modernizacja systemu PAYE, z dniem 1 stycznia 2019 dokumenty P45 and P60 zostały zlikwidowane i zastąpione systemem online. P60 za rok 2018 był ostatnim dokumentem P60 wydawanym przez pracodawców. Od 2019 roku odpowiednik P60 (end of year statement) będzie dostępny poprzez Revenue’s myAccount service.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.