Powrót

Akt urodzenia dziecka w USA

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-06-29

Akt urodzenia dziecka w USA

Jeżeli twoje dziecko urodziło się w USA, możesz odnotować jego urodzenie w rejestrze stanu cywilnego. W tym celu warto postarać się przed wyjazdem do Polski o akt urodzenia dziecka. Dokument taki w USA wydają odpowiednie urzędy, najczęściej działające w ramach departamentu zdrowia.

Dla przykładu w Nowym Jorku urzędem zajmującym się wydawaniem aktów urodzenia jest:

New York State Department of Health
Vital Records Section
Certification Unit
P.O. Box 2602
Albany, NY 12220-2602

W stanie Illinois urzędem takim jest:

Illinois Department of Public Health
Division of Vital Records
925 East Ridgely Ave.
Springfield, IL 62702-2737

W stanie Kalifornia wniosek o wydanie aktu urodzenia należy złożyć do:

California Department of Public Health
California Office of Vital Records
MS 5103
P.O. Box 997410
Sacramento, CA 95899-7410

Więcej o rejestracji zagranicznego aktu urodzenia dziecka w rejestrze stanu cywilnego możesz przeczytać w artykule „Rejestracja w Polsce dziecka urodzonego za granicą”.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.