Wydłużenie godzin przyjęć interesantów w sprawach paszportowych w Londynie

Od 4 sierpnia 2020 r. do odwołania Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie wydłuża godziny przyjęć interesantów w sprawach paszportowych.

Szkoła po powrocie z zagranicy

Przy kwalifikowaniu ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy, dyrektor szkoły może wziąć pod uwagę wiek ucznia, opinię rodzica albo pełnoletniego ucznia.

Unseen Soundwalks: Powstanie Warszawskie ’44

W tygodniu poprzedzającym godzinę W portal Culture.pl opublikuje (w angielskiej i polskiej wersji językowej) 10 odcinków spacerownika Unseen Soundwalks: Powstanie Warszawskie ’44

Przedłużenie zakazu w międzynarodowym ruchu lotniczym do 11 sierpnia 2020 r.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1311 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym Przedłuża ono okres...

Program NAWA - Promocja Języka Polskiego

Do 31 lipca br. można składać wnioski w programie Promocja języka Polskiego

Niemcy: zasady wjazdu i tranzytu

15 czerwca 2020 r. władze niemieckie zakończyły tymczasowe kontrole graniczne na wszystkich granicach wewnętrznych. Powyższa decyzja spowodowała, że od 16 czerwca 2020 r. ustał co do zasady...

Świadczenia zdrowotne a powrót do Polski

Formularze i sposób użycia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (niem. EKVK)

Świadczenia zdrowotne a powrót do Polski

Osoby, które wybierają się do Polski z Irlandii na krótki czas i nie tracą statusu rezydenta w Irlandii, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (European...

Nagłe zachorowania i wypadki a zagraniczne ubezpieczenia zdrowotne

Które placówki ochrony zdrowia w Polsce w razie nagłego wypadku honorują zagraniczne ubezpieczenia?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Do jakich świadczeń zdrowotnych mają dostęp posiadacze Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19

Nabór wniosków w programie "Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19" skierowany jest do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i...

Rozstrzygnięcie naboru w ramach Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia II stopnia (edycja 2020)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza, iż został rozstrzygnięty nabór do Programu stypendialnego im. dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia II stopnia (nabór nr 4/2020 z dnia...

Promocja publikacji "Polacy Światu. Znani nieznani" i "Polscy Architekci na świecie"

– Obie prezentowane dzisiaj książki to niezwykłe historie wybitnych Polaków, którzy pomimo odległości, jaka ich dzieliła od Ojczyzny, sercem oddani byli Polsce, ale swoim umysłem i talentem służyli...

Jak założyć profil zaufany za granicą

Jak należy postąpić w sytuacji gdy dokument tożsamości, którym posługujemy się podczas zagranicznej podróży zostanie skradziony lub zgubiony?

Czym jest Employment History?

W Employment History (historii zatrudnienia) znajdują się informacje o pracodawcach, firmach, zajmowanych stanowiskach, okresach zatrudnienia i wynagrodzeniach pracownika. Do czego może przydać się...

Czym jest Karta Polaka i kto może ją otrzymać

Jak należy postąpić w sytuacji gdy dokument tożsamości, którym posługujemy się podczas zagranicznej podróży zostanie skradziony lub zgubiony?

Odbiór paszportu

Jak należy postąpić w sytuacji gdy dokument tożsamości, którym posługujemy się podczas zagranicznej podróży zostanie skradziony lub zgubiony?