Szanujmy symbole narodowe

11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości. W tym dniu w wielu miejscach pojawią się polskie flagi i zabrzmi hymn państwowy. Warto przy tej okazji pamiętać o podstawowych zasadach...

Od 11 listopada bez wiz do USA

Bezwizowa możliwość podróżowania do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych będzie możliwa od 11 listopada tego roku.

Referencje

Czy warto posiadać dobre referencje?

Rozmowa kwalifikacyjna

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-18 Rozmowa kwalifikacyjna jest jednym z ostatnich, a zarazem najważniejszym etapem rekrutacji, dlatego...

Emerytura

Komu przysługuje w Wielkiej Brytanii emerytura? Gdzie możemy uzyskać wyliczenie naszych składek emerytalnych za okres pracy w tym kraju?

O serwisie

Serwis Powroty powstał z myślą o osobach, które wracają z emigracji zarobkowej. Stanowi kompendium wiedzy odnośnie formalności związanych z powrotem.

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych i handlowych

Jakie warunki muszą być spełnione, aby zagraniczny wyrok sądowy mógł być wykonany w Polsce?

Program Dni Polskich w Salonikach

Ambasada RP w Atenach serdecznie zaprasza na cykl wydarzeń w dniach od 7 do 10 listopada 2019.

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Czy do wyrobienia paszportu dziecku potrzebna jest zgoda obydwojga rodziców?

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica - niezbędnik

  Więcej informacji Ministerstwo Sprawiedliwości Konwencja haska dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę Lista państw związanych konwencją haską z Polską ...

Dokumenty dziecka

Jak przekraczać granice z dziećmi? Czy wyrobić paszport, czy dowód osobisty?

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

Jakich formalności należy dopełnić, aby wziąć ślub z cudzoziemcem w Polsce?

Małżonek/partner cudzoziemiec

Jak zawrzeć lub zarejestrować małżeństwo z cudzoziemcem w Polsce? Jak zalegalizować jego pobyt
w kraju?

Nabór wniosków na projekty polonijne na I połowę 2020 r.

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zaprasza przedstawicieli Polonii z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego do składania projektów polonijnych na I połowę 2020 r.

Czy z tytułu otrzymywania w Polsce emerytury z USA jestem zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego?

Praktyczne informacje o formalnościach i dokumentach, które należy załatwić przed opuszczeniem Stanów Zjednoczonych.

Pracowałem w USA a do uzyskania uprawnień emerytalnych w Polsce brakuje mi 1 roku składkowego. Co zrobić?

Praktyczne informacje o formalnościach i dokumentach, które należy załatwić przed opuszczeniem Stanów Zjednoczonych.

Czy status rezydenta pomaga w uzyskaniu dodatkowych świadczeń oraz po jakim okresie czasu pracując w UK można uzyskać emeryturę?

Szczegółowe informacje o dokumentach, które powinniśmy zgromadzić przed opuszczeniem Wielkiej Brytanii.

Czy należy mi się zwrot całkowity zapłaconego podatku kosztem rezygnacji z lat pracy w Wielkiej Brytanii?

Szczegółowe informacje o dokumentach, które powinniśmy zgromadzić przed opuszczeniem Wielkiej Brytanii.

Pobieram zasiłek Jobseeker’s Benefit transferowany z Irlandii którego termin wkrótce upływa. Czy jest możliwość powrotu do Irlandii i starania się o Jobseeker’s Allowance?

Szczegółowe informacje o dokumentach, jakie należy zebrać przed wyjazdem z Irlandii.

Od momentu opuszczenie granic Irlandii odebrano mi zasiłek rodzinny Child benefit.Czy jest takie prawo?

Szczegółowe informacje o dokumentach, jakie należy zebrać przed wyjazdem z Irlandii.