Powrót

W jaki sposób mogę skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej podczas mojego pobytu w Polsce?

Mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii. Chciałbym na kilka tygodni przyjechać do Polski. Co muszę zrobić, aby móc skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej podczas mojego pobytu?

Jeśli w Wielkiej Brytanii ma Pan prawo do świadczeń opieki zdrowotnej to wystarczy, że przez wyjazdem do Polski postara się Pan o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ, ang. EHIC) w NHS. Wystawienie Karty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Osobom posiadającym EKUZ przysługują świadczenia zdrowotne we wszystkich państwach objętych działaniem Karty, a więc również w Polsce. Zakres opieki medycznej i zasady jej udzielania zawsze regulują przepisy prawa kraju, w którym są świadczone. Pacjenci posiadający EKUZ traktowani są więc tak, jakby byli ubezpieczeni w danym kraju.

Trzeba tylko pamiętać, iż bezpłatny dostęp doświadczeń medycznych na podstawie tej karty jest ograniczony czasowo (kwestie tę reguluje system brytyjski) i obejmuje tylko te świadczenia, które wynikają z konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej. W celu skorzystania z zaplanowanych świadczeń w innym kraju niż kraj, w którym jesteśmy ubezpieczeni, konieczne jest uzyskanie dokumentu przenośnego S2 (dawnego formularza E 112).

Więcej informacji o dokumencie przenośnym S2 (dawnym formularzu E 112) znajdzie Pan na stronie NFZ:
http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5

Szczegółowe informacje o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego i zasadach dostępu do polskiej służby zdrowia znajdzie Pan w naszym Poradniku w dziale Zdrowie.