Powrót

Od momentu opuszczenie granic Irlandii odebrano mi zasiłek rodzinny Child benefit.Czy jest takie prawo?

Jestem w Polsce na wakacjach podczas gdy pobieram zasiłek macierzyński z Irlandii. Od momentu opuszczenie granic Irlandii odebrano mi zasiłek rodzinny (Child benefit). Czy jest takie prawo?

Polacy mają prawo ubiegać się o irlandzkie świadczenia rodzinne, pod warunkiem wykonywania  tam pracy bądź samozatrudnienia (self-employed) oraz odprowadzania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne PRSI.

Pani jako osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim nadal jest traktowana jako osoba  prowadząca działalność zawodową, a tym samym pozostaje wciąż uprawniona do świadczeń rodzinnych z tego państwa.

Child Benefit przyznawany jest osobom, które mając dzieci wykonują pracę lub pozostają w samozatrudnieniu i odprowadzają z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne PRSI. Również pozostawanie bez pracy z ustalonym prawem do zasiłku Jobseekers Benefit powoduje zachowanie prawa do otrzymania świadczenia Child benefit w sytuacji wyjazdu z Irlandii.

W stosunku do osób, które utraciły pracę i wracają do Polski tansferując zasiłek jobseekers benefit uprawnienie do Child Benefit będzie trwało tak długo, jak osoba ta będzie otrzymywała zasiłek Jobseekers benefit (czyli maksymalne 3 lub 6 miesięcy, jeżeli wyjątkowo okres transferu zasiłku będzie przedłużony.

Zmiany okoliczności

Zmiany mogące wpływać na ubieganie się o zasiłek na dziecko:

  • zmiana adresu,
  • fakt, że dziecko przestaje mieszkać z Państwem albo pozostawać pod Państwa opieką,
  • zmiana urzędu pocztowego lub innej instytucji finansowej,
  • fakt, że dziecko w wieku 16 lub 17 lat kończy pobieranie kształcenia w trybie pełnego wymiaru czasu,
  • fakt, że Państwo albo Państwa dziecko/dzieci wyjadą z kraju,
  • fakt, że Państwo lub współmałżonek/współmałżonka, konkubent/konkubina lub współmieszkaniec rozpoczną pracę w innym kraju.

Obywatele UE / EOG i Szwajcarii pracujący w Irlandii powinni spełniać kryterium stałego zamieszkania do zasiłku na dziecko.

Więcej informacji znajdzie Pani w Powrotniku:

Świadczenia rodzinne oraz Świadczenia rodzinne z krajów Unii Europejskiej.

Na koniec dodam, iż nie znamy całej sytuacji, być może w Pani przypadku zaistaniały jakieś okoliczności uzsadniające decyzję irlandzkieguo urzędu. W tej sprawie powinna się Pani skontaktować z administracją irlandzką.