• Jak założyć profil zaufany za granicą?
  Profil zaufany jest narzędziem umożliwiającym załatwianie spraw urzędowych oraz kontakt z polskimi organami administracji rządowej bez wychodzenia z domu. Dzięki niemu możemy przede wszystkim potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji oraz podpisać dokument podpisem zaufanym.

 • Jak założyć profil zaufany za granicą?
  Profil zaufany jest narzędziem umożliwiającym załatwianie spraw urzędowych oraz kontakt z polskimi organami administracji rządowej bez wychodzenia z domu. Dzięki niemu możemy przede wszystkim potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji oraz podpisać dokument podpisem zaufanym.

 • Czym jest Karta Polaka i kto może ją otrzymać?
  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Osobie, która ją posiada przysługują uprawnienia wynikające z Ustawy o Karcie Polaka z 7 września 2007 roku.

 • Odbiór paszportu
  Jaki jest czas oczekiwania na nowy paszport? Jak i kiedy go odebrać? Czy paszport może odebrać za mnie inna osoba? Na te pytania odpowiadamy w tym artykule.

 • Czym jest Employment History?
  W Employment History (historii zatrudnienia) znajdują się informacje o pracodawcach, firmach, zajmowanych stanowiskach, okresach zatrudnienia i wynagrodzeniach pracownika. Do czego może przydać się ten dokument i kiedy można o niego wnioskować?

 • Odkrywanie Polski
  Ze względu na swoje położenie geograficzne i bogate dziedzictwo kulturowe Polska ma do zaoferowania wiele atrakcji turystycznych. Niektóre z nich to miejsca bardzo znane, także za granicą. Są jednak w Polsce takie atrakcje, których trzeba trochę poszukać, odkryć. Na pewno warto.

 • Utrata dokumentu tożsamości podczas pobytu za granicą
  Jak należy postąpić w sytuacji gdy dokument tożsamości, którym posługujemy się podczas zagranicznej podróży zostanie skradziony lub zgubiony?

 • Transfer zasiłku a prawo do opieki zdrowotnej
  Jak wygląda kwestia ubezpieczenia zdrowotnego podczas transferu świadczenia dla bezrobotnych do innego kraju Unii Europejskiej/EFTA?

 • Mienie przesiedlenia w granicach UE
  Jak wygląda procedura postępowania w przypadku samochodów osobowych sprowadzanych z krajów UE/EFTA?

 • Studia w Polsce a uznawanie świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą
  Decydując się na podjęcie studiów w Polsce, a kończąc szkołę średnią w innym kraju należy zalegalizować świadectwo w kraju jego uzyskania lub opatrzyć apostille.

 • Utracone P45 i P60 – co można zrobić?
  Jeżeli osoba, która opuściła Wielką Brytanię nie dysponuje żadnymi dokumentami potwierdzającymi jej zatrudnienie, czy też wysokość osiąganych w tym czasie dochodów, to zakładając, że posiadała numer ubezpieczenia społecznego (NIN), brytyjski HMRC jest w stanie prześledzić historię zatrudnienia i ubezpieczenia takiego pracownika.

 • Obywatelstwo mnogie a podróże
  Polska nie zakazuje posiadania obywatelstwa innego kraju. Należy jednocześnie pamiętać, że obywatel Polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.