Przewodnik po Prostej Spółce Akcyjnej

1 marca 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy podstawy prawne prostej spółki akcyjnej (P.S.A.)

Powrotnik 2019

Serwis Powroty powstał z myślą o osobach, które wracają z emigracji zarobkowej. Stanowi kompendium wiedzy odnośnie formalności związanych z powrotem.

Świadczenia zdrowotne a powrót do Polski

Formularze i sposób użycia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (austr. EKVK)

Emerytura

Jakie są możliwości łączenia emerytur austriackich z uprawnieniami emerytalnymi w Polsce?

Zasiłek dla bezrobotnych - Arbeitslosengeld

Na jaki okres i w jakich okolicznościach można transferować Arbeitslosengeld?

Meldunek

O jakich czynnościach meldunkowych trzeba pamiętać przed opuszczeniem Austrii, aby nie narazić się na karę?

Pomoc w sytuacji sporu z pracodawcą

Do jakich austriackich instytucji możemy się zgłaszać w razie łamania prawa przez pracodawcę?

Zakończenie pracy

Jakie dokumenty pracownicze zgromadzić przed powrotem do kraju?

Formalności przed powrotem z Austrii

Przedstawiamy większość istotnych spraw, które warto bądź należy załatwić przed powrotem do Polski z Austrii.

Dni poradnictwa w obliczu Brexitu

Bezpłatne spotkanie z polskimi radcami prawnymi, specjalistami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wicekonsulami z Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze.

Czy za pozostawienie niespłaconych kredytów grożą mi jakieś konsekwencje po powrocie do Polski?

Podczas pobytu za granicą często korzystamy z tamtejszych usług finansowych. Otwieramy konto w miejscowym banku, inwestujemy pieniądze, zaciągamy zobowiązania, a środki na spokojną emeryturę...

Czy środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Podczas pobytu za granicą często korzystamy z tamtejszych usług finansowych. Otwieramy konto w miejscowym banku, inwestujemy pieniądze, zaciągamy zobowiązania, a środki na spokojną emeryturę...

Czy osoba małoletnia może przewieźć przez granicę środki pieniężne?

Podczas pobytu za granicą często korzystamy z tamtejszych usług finansowych. Otwieramy konto w miejscowym banku, inwestujemy pieniądze, zaciągamy zobowiązania, a środki na spokojną emeryturę...

Gdzie można uzyskać pomoc w dochodzeniu praw pracowniczych w przypadku nadużyć ze strony pracodawcy w Norwegii?

Przygotowanie do powrotu do Polski po dłuższym pobycie za granicą wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności, które pozwolą na uznanie naszego stażu pracy, kontynuację ubezpieczenia społecznego,...

Gdzie można uzyskać pomoc w dochodzeniu praw pracowniczych w przypadku nadużyć ze strony pracodawcy w Holandii?

Przygotowanie do powrotu do Polski po dłuższym pobycie za granicą wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności, które pozwolą na uznanie naszego stażu pracy, kontynuację ubezpieczenia społecznego,...

Gdzie można uzyskać pomoc w dochodzeniu praw pracowniczych w przypadku nadużyć ze strony pracodawcy we Włoszech?

Przygotowanie do powrotu do Polski po dłuższym pobycie za granicą wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności, które pozwolą na uznanie naszego stażu pracy, kontynuację ubezpieczenia społecznego,...

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.