Dyżur konsularny w Hull

w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota) odbędzie się dyżur konsularny w Hull, miejsce dyżuru: NICE Migrant Centre 25/26 Park Street Kingston upon Hull HU2 8RR.

Czy samochody sprowadzane jako mienie przesiedleńcze muszą spełnić normy euro?

Warto wiedzieć, że nasze osobiste mienie przywożone z państw Unii Europejskiej nie podlega obowiązkowi zapłaty cła, a przywożone z państw nienależących do UE jest z niego zwolnione po spełnieniu...

Czy wracając do kraju muszę zamknąć zagraniczne konto bankowe?

Podczas pobytu za granicą często korzystamy z tamtejszych usług finansowych. Otwieramy konto w miejscowym banku, inwestujemy pieniądze, zaciągamy zobowiązania, a środki na spokojną emeryturę...

Czy polskie prawo podatkowe pozwala żyć z odsetek

Podczas pobytu za granicą często korzystamy z tamtejszych usług finansowych. Otwieramy konto w miejscowym banku, inwestujemy pieniądze, zaciągamy zobowiązania, a środki na spokojną emeryturę...

Poradnie udzielające wsparcia Polakom na emigracji

Szukasz instytucji, która za granicą mogłaby udzielić Ci bezpłatnych porad prawnych po polsku? Tutaj znajdziesz zestawienie poradni udzielających wsparcia Polakom na emigracji.

Samochód

Podstawowe dokumenty od pracodawców, okres wypowiedzenia, odprawy, prawa pracownicze i dochodzenie roszczeń.

Formalności przed powrotem z Wielkiej Brytanii

Przedstawiamy zbiór większości istotnych spraw, które warto bądź należy załatwić przed powrotem do Polski z Wielkiej Brytanii.

Rozwiązanie umowy najmu

W jaki sposób należy rozwiązać umowę?

Polscy uczniowie wśród najlepszych na świecie – wyniki badania PISA 2018

W porównaniu z wynikami poprzedniego badania PISA 2015, polscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich badanych obszarach. W badaniu PISA 2018 wzięło udział ponad 660 tys. uczniów z 79...

Założenie firmy w Polsce

Jak założyć firmę?

Zalety i wady możliwych form zatrudnienia

Jaka forma zatrudnienia – umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło czy samozatrudnienie – będzie najkorzystniejsza.

Razem na Święta – zapraszamy do udziału w akcji MEN

Minister Edukacji Narodowej zachęca wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz polskie szkoły za granicą do udziału w kolejnej edycji akcji „Razem na Święta”.

Pomorskie wspiera powracających z emigracji

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego uruchomił projekt „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” wspierający osoby powracające do kraju z emigracji.

Obywatelstwo mnogie a podróże

Polska nie zakazuje posiadania obywatelstwa innego kraju. Należy jednocześnie pamiętać, że obywatel Polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej...

Dyżur konsularny w Birmingham – 10-13 grudnia 2019 r.

W dniach 10-13 grudnia 2019 r. odbędzie się dyżur konsularny w Birmingham. Adres: Polish Millenium House, Bordesley Street, Birmingham B5 5PH.

Grudzień 2019

Pakiet edukacyjny - Barwy Wspólne

Zestaw innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, które mogą pomóc w rozpoczęciu rozmowy z dziećmi i młodzieżą na temat patriotyzmu. Pakiet kierowany jest do nauczycieli, animatorów, edukatorów, osób...

Szykujesz się na Black Friday? Sprawdź, jak nie stać się ofiarą internetowych oszustów

Już jutro z każdej możliwej strony będą nas atakowały oferty, promocje i niepowtarzalne okazje. To znak, że mamy Black Friday. Podpowiadamy jak zaoszczędzić, żeby na tym… nie stracić.

Podstawowe dokumenty

Jakie dokumenty warto zgromadzić przed wyjazdem w celu potwierdzenia stażu pracy i uprawnień emerytalnych?

Formalności przed powrotem z Irlandii

Przed powrotem do kraju warto pamiętać o dopilnowaniu kwestii, które pozwolą nam uniknąć w Polsce wielu kłopotliwych sytuacji. Dotyczy to zwłaszcza dokumentów, zaświadczeń oraz rejestracji w...