Powrót

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy

Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Staż Graniczna, „Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy”, 4.05.2020