Powrót

Małżonek/partner cudzoziemiec

Małżonek/partner cudzoziemiec

Jeśli podczas pobytu za granicą pobraliśmy się lub poznaliśmy osobę, z którą jesteśmy w związku nieformalnym i planujemy powrót do Polski razem ze współmałżonkiem lub partnerem życiowym, którzy nie są Polakami, musimy mieć świadomość dodatkowych formalnosci, którymi będziemy musieli się zająć.

Jeśli weźmiemy ślub za granicą, musimy pamiętać, aby zarejestrować małżeństwo w polskim urzędzie stanu cywilnego.

Jeśli natomiast planujemy ślub z cudzoziemcem w Polsce, należy z odpowiednim wyprzedzeniem zająć się formalnościami, które na ogół zajmują więcej czasu niż w przypadku ślubu Polaków.

W tej części rozdziału dowiesz się: