Nabór na stanowisko kierownika Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Luksemburgu

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Luksemburgu.

Jak uzyskać PESEL dla małoletnich urodzonych i mieszkających za granicą?

Numer PESEL to symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Numer zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Osobie, której dane są gromadzone...

Polskie konsulaty w Wielkiej Brytanii przywracają zapisy na wizyty

W związku ze stopniowym łagodzeniem obostrzeń obowiązujących w Wielkiej Brytanii, oraz odpowiadając na zapotrzebowanie polskich obywateli na usługi konsularne, urzędy konsularne RP w Zjednoczonym...

Skracamy kontrole drogowe

Od 1 lipca policja oraz inne służby uprawnione do kontroli ruchu drogowego zyskały nowe ułatwienia. Wpływają one również na komfort podróży samych kierowców.

Legalizacja pobytu dzieci w Polsce

W jaki sposób zalegalizować pobyt w Polsce dziecka niebędącego obywatelem Polski?

Podróżowanie z małżonkiem/partnerem cudzoziemcem

Na podstawie jakich dokumentów Twój małżonek lub partner będący cudzoziemcem może wjechać na terytorium Polski?

Zezwolenie na pobyt stały

Na jakich warunkach małżonek/partner cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt na czas oznaczony?

Zezwolenie na pobyt czasowy

Na jakich warunkach małżonek/partner cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony?

Legalizacja pobytu obywateli EOG lub Szwajcarii

Jak zalegalizować pobyt małżonka/partnera cudzoziemca pochodzącego z kraju EOG lub Szwajcarii?

Prawo jazdy

Czy prawo jazdy wyrobione za granicą jest ważne w Polsce?

Baza linków

  Poniżej zamieszczamy przydatne w szukaniu pracy linki do stron internetowych zawierających ogłoszenia o pracy. Jeżeli mają Państwo propozycje rozszerzenia...

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”

Kto i w jaki sposób może ubiegać się o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"?

Przywrócenie połączeń lotniczych - aktualizacja

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 1160 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w...

Ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów - projekt zmian

Toczą się prace parlamentarne nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającym szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących...