Назад

Który kraj wypłaci 500+ po rozwodzie?

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2020 r. (Urząd Wojewódzki Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego)

Mieszkam z dzieckiem w Polsce i samotnie je wychowuje. Czy mogę starac się o dodatek dyferencyjny z Szwajcarii gdyż tam mieszka i pracuje ojciec dziecka.

W przypadku gdy ojciec dziecka jest zatrudniony za granicą (w Państwa przypadku w Szwajcarii) istotne jest ustalenie statusu zawodowego matki dziecka w Polsce.

Jeśli mieszka Pani wraz z dzieckiem w Polsce i podlega Pani ubezpieczeniu społecznemu w Polsce (ZUS bądź KRUS) Polska jest krajem w pierwszej kolejności właściwym do rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczenia wychowawczego w pełnej wysokości, zaś Szwajcaria może wypłacić Państwu świadczenie rodzinne w formie dodatku dyferencyjnego.

W sytuacji, gdy jest Pani nieaktywna zawodowo w Polsce, a ojciec dziecka jest zatrudniony w Szwajcarii, wówczas to Szwajcaria jest krajem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczeń rodzinnych w pełnej wysokości, Polska natomiast może ustalić prawo do świadczeń w formie dodatku dyferencyjnego.

Jednocześnie informuję, że może Pani zwrócić się do Urzędu Wojewódzkiego (właściwego ze względu na Pani miejsce zamieszkania) z prośbą o przekazywanie świadczeń rodzinnych ze Szwajcarii bezpośrednio na Pani konto, ponieważ dziecko mieszka wraz z Panią w Polsce.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.