Назад

Pracowałam w Polsce i Irlandii. Jak będzie naliczana moja emerytura?

Mam przepracowane w Polsce 17 lat. Od 4 lat pracuję w Irlandii. W jaki sposób będzie naliczona moja emerytura?
1.Czy będzie uwzględniony okres zatrudnienia za granicą?
2.Czy mogę ubiegać się o częściową emeryturę z Irlandii?
3.Jakie potrzebuję dokumenty do potwierdzenia pracy w Irlandii, mam peyslipy czy wystarczą?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

1. Przy ustalaniu polskiej emerytury lub renty ZUS uwzględnia zagraniczne okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w państwach członkowskich EOG, Szwajcarii lub w państwach umownych. Oznacza to, że okresy ubezpieczenia w Irlandii będą brane pod uwagę przy ustalaniu emerytury lub renty w Polsce. Więcej informacji na temat zaliczania okresów ubezpieczenia pracowniczego do celów emerytalno-rentowych znajdzie Pani tutaj.

2. Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości ubiegania się o częściową emeryturę z Irlandii informuję, iż jest możliwość otrzymywania emerytury z Polski i z Irlandii.

Ponieważ była Pani ubezpieczona (pracowała) w różnych państwach członkowskich, może się Pani ubiegać o przyznanie emerytury jednocześnie z każdego z tych państw. Świadczenia ustalane są równolegle przez instytucje ubezpieczeniowe każdego z państw (w tym przypadku: Polski i Irlandii). W rezultacie może Pani otrzymać dwie emerytury, przyznane i wypłacane przez instytucje właściwe każdego z państw członkowskich, w którym przebyte były okresy ubezpieczenia. W każdym z tych państw muszą być jednak spełnione wszystkie warunki wymagane do nabycia uprawnień.

Należy pamiętać, że wystarczy złożenie wniosku w instytucji jednego z państw, aby wszczęte zostały procedury postępowania o przyznanie świadczeń we wszystkich państwach, w których zainteresowany był ubezpieczony (chyba, że zainteresowany wyraźnie zażąda odroczenia rozpatrzenia prawa do emerytury w jednym z państw). Data złożenia wniosku w instytucji danego państwa jest wiążąca dla wszystkich instytucji ustalających uprawnienia.

3. Odnośnie potwierdzenia okresów zatrudnienia w Irlandii do celów emerytalnych informuję:

Dokumentami potwierdzającymi okresy zatrudnienia - ilość odprowadzonych składek PRSI jest dokument P60 otrzymywany na koniec każdego roku kalendarzowego (w razie zmiany w trakcie oku pracy powinien on zawierać informację zbiorczą za cały rok) oraz dokument P45 (za ostatni okres pracy w roku, w którym opuszczono Irlandię).

Dodatkowo można uzyskać potwierdzenie informacji dotyczących historii ubezpieczenia społecznego za czas pracy w Irlandii poprzez złożenie odpowiedniego wniosku za pośrednictwem strony internetowej. Informacja zostanie przesłana na podany adres email lub pocztą na wskazany adres.

Wniosek można wypełnić tutaj: https://www.mywelfare.ie/Account/Login.

Aby uzyskać dostęp do tego rodzaju informacji należy zarejestrować swój "MyGovID". W tym celu proszę wypełnić formularz znajdujący się pod adresem: https://www.mygovid.ie/. Zostanie Pani poproszona o podanie swojego adres e-mail i kilku innych danych personalnych. Aby ubiegać się o wystawienie potwierdzenia ubezpieczenia wystarczy założenie podstawowego konta (Basic MyGovID account).

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: https://www.welfare.ie/en/Pages/Request-a-copy-of-your-social-insurance-record-online.aspx.

 

Wiele przydatnych informacji znajdzie Pani także na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem: http://www.zus.pl/default.asp?p=4


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.