Назад

Od roku czekam na PD U1 z Irlandii, co zrobić?

Wkrótce upłynie rok od mojego powrotu z Irlandii do Polski i do tej pory nie otrzymałem od Department of Social and Family Affairs PD U 1 (dawniej E 301), co mogę w związku z tym zrobić?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Zwykle odpowiedź przychodzi w terminie kilku miesięcy po złożeniu dokumentów.
Jeśli ma Pan status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) może się Pan zgłosić do wojewódzkiego urzędu pracy - odpowiedniej komórki zajmującej się koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego - w celu przekazania raz jeszcze dokumentów o wydanie PD U1.

Jeśli nie ma Pan statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP - a wysłał/złożył Pan pierwszy raz dokumenty w Department of Social and Family Affairs  to powinien Pan przypomnieć o swojej sprawie przesyłając pismo do ww. instytucji (nawet kilkakrotnie - w krótkich odstępach czasu).
W razie dalszych problemów z uzyskaniem formularza powinien Pan rozważyć zgłoszenie tej sprawy do SOLVIT. SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnie zaistniałych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVIT pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

Więcej informacji na temat SOLVIT znajduje się na ich stronie.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.