Назад

Które państwo wypłaci świadczenie rodzinne?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Który kraj będzie wypłacać świadczenia rodzinne po podjęciu przeze mnie pracy? W Irlandii w całą rodziną (ja, mąż i dwójka dzieci) przebywaliśmy przez kilka lat. W ubiegłym roku ja z dziećmi wróciłam do Polski. Mąż nadal został w Irlandii i tam pracuje. W związku z tym, że ja nie pracuję pobieramy z Irlandii Child Benefit.

Dopóki jest Pani nieaktywna zawodowo, krajem właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych jest kraj aktywności zawodowej, czyli w tym przypadku, Irlandia. W momencie podjęcia przez Panią pracy – będzie Pani traktowana jako osoba aktywna zawodowo i krajem właściwym w pierwszej kolejności do wypłaty świadczeń będzie kraj aktywności zawodowej i zamieszkania dzieci, czyli Polska (należy wówczas złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów). Irlandia natomiast będzie wypłacała dodatek dyferencyjny, czyli kwotę stanowiącą różnicę między wysokością świadczeń w przypadku, gdy ich wysokość w drugim państwie przewyższy sumę świadczeń w pierwszym państwie. Chodzi o to by osoba zainteresowana otrzymała najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z państw członkowskich.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.