Назад

Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o emeryturę po pracy w kilku krajach?

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2020 r. (ZUS)

Jeżeli osoba mieszka w Polsce, zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1) - wniosek o emeryturę za polskie i zagraniczne (państwa UE/EFTA) okresy zatrudnienia powinien złożyć w jednostce ZUS w miejscu zamieszkania na formularzu EMP - „Wniosek o emeryturę” do którego należy  dołączyć formularz EMZ - „Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA”

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. jeżeli chodzi o emeryturę z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce:

  • dokumenty (w oryginale lub poświadczone kopie), które potwierdzają staż zatrudnienia w Polsce. np.: świadectwa pracy, zaświadczenia pracodawców lub legitymacje ubezpieczeniowe (gdy jest w nich wpis o okresach zatrudnienia), zaświadczenia, jeżeli zainteresowany był zarejestrowany w Urzędzie Pracy lub pobierał zasiłki dla bezrobotnych, zaświadczenie z uczelni lub dyplom, w którym jest informacja o ukończeniu studiów oraz programowym czasie trwania nauki, książeczkę wojskową luz zaświadczenie z WKU o służbie wojskowej.
  • dokumenty, które potwierdzą wysokość wynagrodzenia przed 1 stycznia 1999 r.: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wydane przez pracodawcę, który opłacał składki na ubezpieczenie społeczne (druk Rp-7), lub następcę pracodawcy albo legitymację ubezpieczeniową z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, dowody zastępcze (np. kserokopie dokumentów wydane przez archiwa lub inne jednostki, które przechowują dokumenty zlikwidowanych zakładów pracy)


2. jeżeli chodzi o emeryturę z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Niemczech:

  • dokumenty (kopie), które uzasadniają przyznanie i wyliczenie zagranicznej emerytury oraz numer zagranicznego ubezpieczenia (w przypadku wniosku składanego w Polsce wystarczą kopie dokumentów zagranicznych).

Dodatkowe informacje dotyczące polskich świadczeń emerytalnych można uzyskać w najbliższej placówce ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu + 48 22 560 16 00 lub znaleźć na stronie internetowej ZUS www.zus.pl, na której dostępne są również  formularze wniosków.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.