Назад

Jak doliczyć lata pracy za granicą do posiadanej w Polsce emerytury rolniczej?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (KRUS)

Mama ma przepracowane 4 lata w Niemczech (w ramach umowy o pracę) i chciałaby wystąpić o dodatek do emerytury rolniczej, którą pobiera w Polsce z tytułu przepracowania tych dodatkowych lat. Proszę bardzo o pokierowanie do jakiej instytucji niemieckiej mama ma się zgłosić/ złożyć dokumenty i jakie w celu uzyskania tego dodatku do emerytury?

 

Osoba uprawniona do emerytury rolniczej może wystąpić do jednostki terenowej KRUS wypłacającej świadczenie z pisemnym wnioskiem o ustalenie wysokości świadczenia z uwzględnieniem okresów pracy za granicą (w Niemczech), których nie wykazała składając w KRUS wniosek o świadczenie emerytalne (ustalane jest tzw. świadczenie pro-rata, którego wysokość wynika z proporcji okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce do łącznych okresów ubezpieczenia przebytych we wszystkich państwach członkowskich UE/EFTA).
We wniosku należy podać okresy pracy za granicą (od-do), zawód, nazwę i adres pracodawcy oraz miejsce zamieszkania w okresie zatrudnienia. Do wniosku powinny być także dołączone - w miarę możliwości - dokumenty potwierdzające to zatrudnienie. Dokumenty zostaną przekazane do Placówki Terenowej KRUS, która jest jednostką właściwą do załatwiania spraw w odniesieniu do osób posiadających okresy zatrudnienia w danym kraju, a następnie zostaną przekazane przez tę jednostkę do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia zagranicznego i potwierdzenia przez tę instytucję wskazanych we wniosku okresów zatrudnienia na potrzeby ustalenia przez Kasę świadczenia pro-rata.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.