Назад

Czy Wielka Brytania wymaga od emerytów przebywających za granicą tzw. "dowodu życia"?

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2020 r. (ZUS)

Od 2016 r. między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Department for Work and Pension (DWP) oraz Department for Social Development (The Pension Service) obowiązuje Porozumienie, którego celem jest m.in. elektroniczna wymiana informacji o zgonach (wspólnych i niewspólnych) świadczeniobiorcach, którzy mieszkali na terytorium drugiego państwa.

Niezależnie od postanowień ww. Porozumienia, brytyjskie instytucje ubezpieczeniowe mogą zwracać się do własnych świadczeniobiorców zamieszkałych w Polsce o potwierdzenie prawa do dalszego pobierania świadczeń emerytalno-rentowych.

W celu potwierdzenia faktu pozostawania przy życiu instytucja brytyjska The Pension Service może przekazać świadczeniobiorcy formularz „Life Cetificate” – „Poświadczenie życia” z prośbą o jego wypełnienie i zwrócenie (we wskazanym terminie) do instytucji wypłacającej świadczenie. Szczegółowe instrukcje dotyczące potwierdzenia życia dla celów dalszego pobierania brytyjskich świadczeń emerytalno-rentowych zamieszczone są w treści tego formularza.
Z informacji posiadanych przez Departament wynika, że brytyjski formularz „Life Certificate” może poświadczyć osoba, która:
- zna uprawnionego (lub osoba dorosła, która podpisała formularz, jeśli paszport dotyczy dziecka poniżej 16 lat) przez co najmniej 2 lata,
- jest  w stanie zidentyfikować uprawnionego, na przykład jest przyjacielem, sąsiadem lub współpracownikiem (ale nie tylko kimś, kto zna go zawodowo),
- jest „osobą o dobrej reputacji w swojej społeczności” lub pracuje  (lub przeszła na emeryturę) w tzw. „uznanym zawodzie”.
Formularza tego nie może poświadczyć:
- osoba związana z uprawnionym przez urodzenie lub małżeństwo,
- osoba pozostająca w związku z uprawnionym lub mieszkająca pod tym samym adresem co uprawniony.

Szczegółowe informacje na temat poświadczania życia dla celów dalszego pobierania brytyjskich świadczeń emerytalno-rentowych, w tym listę tzw. „uznanych zawodów” można znaleźć na stronie The Pension Service (https://www.gov.uk/state-pension-if-you-retire-abroad/report-a-change-in-your-circumstances)

W przypadku emeryta/rencisty brytyjskiego zamieszkałego w Polsce formularz „Life Certificate” może być również poświadczony zgodnie z zasadami jakie obowiązują w Polsce, m.in. przez notariusza lub ZUS (czyli właściwą instytucję w państwie zamieszkania emeryta/rencisty). W tym przypadku formularz może być nieodpłatnie poświadczony przez pracownika Sali Obsługi Klienta w każdej placówce ZUS. Do poświadczenia nie jest wymagane tłumaczenie tego formularza na język polski.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.