Назад

Czy po powrocie do Polski będę otrzymywal niemiecką emeryturę w takiej samej kwocie jaką otrzymywalbym w Niemczech?

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2020 r. (ZUS)

W przypadku osób, które mają przyznane prawo do emerytur – rent niemieckich, o wysokości świadczeń jakie zostaną przekazane tym osobom po ich powrocie do Polski na stałe, zadecydują przepisy jakie miały zastosowanie przy ich przyznawaniu przez instytucję niemiecką.

Jeżeli instytucja niemiecka przyznała emeryturę z zastosowaniem polsko-niemieckiej umowy z 1975 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym, to po powrocie do Polski, instytucja niemiecka przeliczy świadczenie i osoba uprawniona otrzyma je tylko za niemieckie okresy ubezpieczenia. Za polskie okresy ubezpieczenia instytucja polska ustali i obliczy świadczenie na podstawie polskich przepisów emerytalnych.

Jeżeli natomiast świadczenie niemieckie zostało przyznane z zastosowaniem rozporządzeń unijnych nr 883/2004 i nr 987/2009 dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, to będzie przekazywane w wysokości, w jakiej zostało przyznane.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.