Назад

Czy po powrocie do kraju przysługuje mi jakiś zasiłek socjalny?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Wraz z żoną mieszkamy w Niemczech i naszym jedynym źródłem dochodu jest zasiłek socjalny wypłacany przez Sozialamt. Jak wyglądałaby nasza sytuacja po powrocie do Polski?

Osobom i rodzinom, których sytuacja życiowa jest trudna pomocy udzielają ośrodki pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (pobytu).

Jednocześnie zasady i tryb udzielania świadczeń z pomocy społecznej określa ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593). Zgodnie z ustawą prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5 ust. 1). Obywatel Polski może zatem ubiegać się o przyznanie świadczeń po powrocie do Polski (musi spełniać warunek zamieszkiwania i pobytu na terenie RP).

Informacje na temat świadczeń znajdują się w dziale Pomoc społeczna po powrocie z zagranicy.

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.