Назад

Czy dodatek solidarnościowy należy się także obywatelom polskim zatrudnionym w państwach UE i EOG zwolnionym po 15 marca 2020 r. z uwagi na pandemię?

Ostatnia aktualizacja: 29.06 2020 r. (ZUS)

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Nie może zatem uzyskać prawa do dodatku solidarnościowego osoba zatrudniona w państwach UE i EOG.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.