Назад

Praca za granicą, a KRUS w Polsce. Który kraj wypłaci 500+?

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2020 r. (Urząd Wojewódzki Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego)

Moja żona wraca z dziećmi do Polski i po powrocie będzie zajmować się dziećmi i będzie korzystać z ubezpieczenia KRUS. A ja na jakiś czas zostaje jeszcze w UK. Czy żonie będzie należało się 500+ na dzieci jeżeli będzie opłacać składki KRUS?

Państwem pierwszeństwa właściwym do ustalania uprawnień oraz wypłacania świadczeń rodzinnych jest:

1. w pierwszej kolejności państwo zatrudnienia lub wykonywania działalności na własny rachunek,

2. w drugiej kolejności prawa udzielane są z tytułu otrzymywania emerytury lub renty,

3. w ostatniej kolejności prawa uzyskiwane są na podstawie miejsca zamieszkania.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego (ubezpieczenie społeczne rolników) jest toższame z prowadzeniem działalności na własny rachunek. W związku z powyższym w opisanym przypadku mamy do czynienia ze zbiegiem prawa do świadczeń rodzinnych ze względu na aktywność zawodową obojga rodziców w dwóch różnych krajach Unii Europejskiej. Stąd do ustalenia kraju właściwego należy przyjąć kolejne kryterium, jakim jest zamieszkiwanie dziecka.

Reasumując, w przypadku aktywności zawodowej ojca dziecka w Wielkiej Brytanii i aktywności zawodowej matki dziecka w Polsce, przy jednoczesnym zamieszkiwaniu dziecka w Polsce, to Polska jest państwem właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych w pierwszej kolejności, natomiast Wielka Brytania może wypłacać tzw. dodatek dyferencyjny (tj. różnicę między świadczeniami w dwóch zainteresowanych państwach, ale tylko wtedy, gdy kwota świadczeń w tym drugim państwie przewyższa kwotę świadczeń z państwa mającego pierwszeństwo).

Powyższe regulacje wynikają z zapisu art. 68 ust. 1 lit. a, art. 68 ust. 1 lit. b pkt. i) oraz art. 68 ust. 3 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.