Назад

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Archiwum rozmów

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Eksperci: Elżbieta Michalak z Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, Agnieszka Jaszczyk z Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach, Dariusz Kuroczka z Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Leżajsku

Termin spotkania: 21 maja 2009 roku

Zobacz, jak założyć w Polsce firmę i na jakie wsparcie możesz liczyć

Wybierz interesujący Cię fragment rozmowy:

Zakładanie działalności gospodarczej
Ile czasu trwa założenie firmy; praca na etat i we własnej firmie; rozeznanie rynku; obiecujące branże; przyjazne regiony; forma prowadzenia działalności; ile na start

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Źródła dofinansowania zakładanej działalności gospodarczej; dotacje unijne; dotacje z urzędu pracy; wymagana dokumentacja; ograniczenia dotacji; dotacja a wkład własny; dotacja a rodzaj zakładanej działalności gospodarczej

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Fundusze pożyczkowe; instytucje otoczenia biznesu

Ulgi i zwolnienia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
Ulgi i zwolnienia podatkowe i ubezpieczeniowe dla osób zakładających działalność gospodarczą

Opodatkowanie osób prowadzących działalność gospodarczą
Sposoby opodatkowania działalności gospodarczej; zakup środków trwałych i wyposażenia jako koszt uzyskania przychodu

Zamykanie działalności gospodarczej
Procedura likwidacji firmy

Informacja w regionie
Gdzie szukać informacji i pomocy w konkretnych miastach i regionach

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

panpawel: Ile trwa załatwianie czynności związanych z założeniem własnej firmy?

Elżbieta Michalak: To zależy od rodzaju działalności. Jeżeli nie jest to działalność koncesjonowana lub regulowana może to trwać od trzech dni do tygodnia. Zależy to jeszcze od siedziby firmy, która jest miejscem zamieszkania podatnika. Jeśli poda Pan jakieś bliższe szczegóły co do rodzaju działalności i miejsca jej lokalizacji łatwiej będzie mi odpowiedzieć na Pana pytanie. Oczywiście mówię o procedurze zakładania działalności, bo jej wykonywanie faktycznie można podjąć tego samego dnia po złożeniu wniosku.

panpawel: Obecnie pracuję jako pedagog w niemieckich szkołach, moja żona, Niemka naucza niemieckiego i chcielibyśmy założyć szkołę języków obcych lub współpracować ze szkołami w Polsce.

Elżbieta Michalak: Może Pan na początek (aby rozeznać rynek) zarejestrować działalność gospodarczą osoby fizycznej w zakresie świadczenia usług nauki języków i świadczyć te usługi jako podwykonawca w innych szkołach lub jako korepetytor. Przy odpowiednich środkach może Pan założyć też własną szkołę, ale musi Pan pamiętać że mogą być wymagane dodatkowe procedury zgodnie z wytycznymi MEN.

panpawel: Przynajmniej na początku chciałbym powrócić do mojej pracy w szkole podstawowej, czy mogę równolegle prowadzić działalność gospodarczą i założyć szkołę języków obcych? Nie mam tzw. mianowania, pomogłoby mi to rozeznać rynek i nawiązać kontakty.

Elżbieta Michalak: Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Można wykonywać pracę w ramach umowy o pracę i prowadzić działalność gospodarczą.

panpawel: Jakie tereny w kraju są teraz szczególnie przyjazne działalności gospodarczej?

Elżbieta Michalak: W całym kraju zasady zakładania działalności gospodarczej osoby fizycznej są dla wszystkich takie same. Natomiast „przyjazność” konkretnego terenu dla działalności gospodarczej zależy od uwarunkowań w danym regionie.

Makak: Jakie branże są teraz „obiecujące”? Jaką firmę warto otworzyć, co jest potrzebne, możecie mi podpowiedzieć?

Elżbieta Michalak: Jest to uzależnione od zapotrzebowania w konkretnym regionie. Wiedząc gdzie chce się prowadzić działalność należy zrobić rozeznanie rynku w celu znalezienia niszy „rynkowej”.

Makak: Ale jak zrobić takie rozeznanie? Czy w tych punktach konsultacyjnych coś wiedzą?

Elżbieta Michalak: Punkty Konsultacyjne świadczą usługi informacyjne w zakresie procedury uruchamiania działalności gospodarczej, możliwości form opodatkowania tej działalności jednak nie oceniają ryzyka gospodarczego związanego z pomysłem jaki ktoś ma na działalność.

Krystian: Jaki rodzaj i jaką formę działalności (rodzaj spółki) sugerowaliby Państwo założyć powracającym z zagranicy? Z góry dzięki za odpowiedź.

Elżbieta Michalak: Odpowiedz na to pytanie wymaga indywidualnego rozpatrzenia sytuacji przyszłego przedsiębiorcy i planowanego przedsięwzięcia. Możliwości są różne od działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki z o. o., spółki komandytowej, akcyjnej i komandytowo – akcyjnej. Każda z tych form prowadzenia działalności ma swoje wady i zalety. Dlatego należy wybrać właściwą dla siebie formę po dokładnym przeanalizowaniu własnej sytuacji.

Krystian: Ile potrzeba mieć realnie na stworzenie własnego biznesu? Chodzi mi o rząd kwoty, który potrzebny jest na start, choćby małej firmy. Proszę o nieuciekanie w formułki „to zależy”. Proszę być może o jakieś przykłady z Państwa doświadczenia.

Elżbieta Michalak: Nie da się uniknąć formuły „to zależy”. Bo faktycznie istotne jest co to będzie za działalność, gdzie ona będzie prowadzona, czy będą zatrudnione inne osoby. Bo np. jeżeli chce Pan otworzyć salon „upiększania paznokci” wystarczy 1 000 – 1 200 zł.

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wojtek: Mam zamiar powrócić do Polski i otworzyć działalność gastronomiczna, chciałbym dowiedzieć się jakie są możliwości dofinansowania mojego przedsięwzięcia?

Agnieszka Jaszczyk:  Dotacja na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej jest przewidziana: ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz w powiatowych urzędach pracy dla osób zarejestrowanych jak bezrobotne. Wsparcie w ramach Działania 6.2 PO KL kierowane jest do osób, które nie posiadają zarejestrowanej działalności gospodarczej (i nie posiadały w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę przystąpienia do projektu). Wsparcie obejmuje bezpłatne szkolenia i doradztwo, jednorazową dotację inwestycyjną (do 40 tys. zł) oraz wsparcie pomostowe (przez pierwsze 6 miesięcy od zarejestrowania działalności co miesiąc wypłacana kwota maksymalnie w równowartości minimalnego wynagrodzenia na opłacenie ZUS-u, podatku i innych obowiązkowych obciążeń). Działanie 6.2 skierowane jest do wszystkich osób, które mają dobrze przemyślany pomysł i żadna z branż działalności gospodarczej nie jest traktowana priorytetowo. Ze wsparcia w ramach Działania 6.2 mogą również korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy, niemniej jednak dla tych osób powiatowe urzędy pracy posiadają własny komponent wsparcia w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota takiej dotacji to maksymalnie 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie przeciętne wynagrodzenie wynosi ok. 3 300 zł. Bezpłatnie informacji na temat obu form wsparcia udzielają Punkty Konsultacyjne (PK), które są zlokalizowane w różnych miastach Polski. Listę PK można znaleźć na wspomnianej już stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl.

Z najświeższych informacji, które pojawiły się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach http://efs.wup-katowice.pl wynika, iż „Wykluczenie z udziału w projekcie do Działania 6.2 osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie dotyczy osób, które w tym okresie posiadały zarejestrowaną działalność poza granicami Polski.(...)”

wojtek: Jakie dokumenty trzeba przedstawić w danym urzędzie dokumentujące ostatnie 12 miesięcy?

Elżbieta Michalak: Za mało informacji aby udzielić odpowiedzi. Proszę uszczegółowić pytanie. Czy Pan chce uruchomić działalność gospodarczą i pyta Pan o dokumenty potwierdzające fakt nie prowadzenia tejże w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

wojtek: Pani Elu tak o to mi chodzi, przepraszam jeżeli byłem niezrozumiały.

Elżbieta Michalak:Będąc osobą bezrobotną i zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy może Pan pozyskać jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczejw wysokości około 18,5 tys. zł. Nie wymagany jest wkład własny, działalność należy prowadzić przez okres 12 miesięcy w tym czasie nie wolno podjąć zatrudnienia w ramach umowy o pracę. Jeżeli prowadził Pan działalność w poprzednich latach wymagane jest Pańskie oświadczenie o okresach w jakich prowadził Pan działalność, ewentualnie urząd pracy może zażądać zaświadczenia z organu rejestrowego o okresach prowadzonej działalności. Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym według miejsca zamieszkania PUP.

wojtek: Ktoś z Państwa pisał o kwocie jednorazowej 40 tys. zł i 6 miesięcznej zapomodze w wysokości średniej krajowej (na dzisiaj 3 300 zł). Mi Pani Ela napisała, że pomoc ta wynosi około 18,5 tys. zł. Czyli rozumiem, że chodzi o pomoc przez 6 miesięcy?

Elżbieta Michalak: Moja informacja dotyczyła pozyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej w PUP. Natomiast nie wyklucza to ubiegania się o dotację w ramach działania POKL 6.2, które są również na podjęcie działalności gospodarczej i wynoszą jak wspomniała koleżanka do 40 tys. zł plus wsparcie pomostowe 900 zł przez 6 miesięcy. Tyle że przy ubieganiu się o pomoc z POKL 6.2 należy spełnić dodatkowe warunki jakie określiła instytucja realizujące ten projekt, np.: zamieszkiwania na obszarze danego powiatu lub określony wiek. Szczegółowe informacje w ramach tego działania jak i listę rankingową instytucji realizujących powinien Pan uzyskać w najbliższym Punkcie Konsultacyjnym.

wojtek: Powrócę jeszcze raz do zaświadczenia i sprecyzuję moje pytanie. Powracając z zagranicy rejestruję się jako bezrobotny w PUP i co dalej? Chciałbym otworzyć działalność od razu czy jest to możliwe? Czy muszę być zarejestrowany jako bezrobotny w PUP minimum rok?

Elżbieta Michalak: Nie ma określonego okresu przez jaki osoba musi pozostawać jako bezrobotna aby mogła ubiegać się o te środki. Z praktyki wiem, że rejestrując się jako osoba bezrobotna w PUP dobrze jest zgłosić chęć podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej i pozyskania jednorazowych środków na nią gdyż jeżeli urząd nie będzie miał takiej informacji może zaproponować ofertę pracy a jej odrzucenie skutkuje utratą prawa do ubiegania się o takie środku przez 12 miesięcy.

wojtek: Czy dotyczy to każdego powracającego z zagranicy? Ja mieszkam w Niemczech od 22 lat i mam zamiar powrócić do Polski. Drugie pytanie odnośnie POKL 6.2 chodzi o wymagane warunki pomocy – pisała Pani, że wiek może być brany pod uwagę, czy w wieku 49 może być to jakieś ograniczenie?

Elżbieta Michalak: Jeśli chodzi o pozyskanie jednorazowych środków z PUP to nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Natomiast jeśli chodzi o działanie POKL 6.2 to już poszczególne projekty mają swoje uszczegółowienia co do uczestników.

wojtek: Czy ma Pani jakiś adres strony gdzie mógłbym przeczytać o tych ograniczeniach, znaleźć bardziej dokładne informacje na ten temat?

Elżbieta Michalak: Te uwarunkowania są określone odrębnie w każdym projekcie. Nie jestem w stanie określić jakie założenia mają inne instytucje niż np. Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie. Projekt POKL 6.2 który będzie realizowany w najbliższym czasie skierowany jest dla osób zamieszkałych na obszarach wiejskich powiatu ciechanowskiego i nie ma w nim ograniczenia wiekowego uczestnika.

wojtek: Ale projekt POKL 6.2 jest na pewno w jakimś urzędzie dostępny do zapoznania się – o to mi chodzi

Elżbieta Michalak: Niech Pan wejdzie na stronę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zakładkę Działanie POKL 6.2 i zapozna się z wytycznymi dotyczącymi projektu.

Krystian: Witam. Zamierzam wrócić po kilku latach z UK. Odłożyłem niewiele, a chcę założyć własną firmę. Czy jest to możliwe bez wkładu własnego? Gdzie najłatwiej dostać pieniądze na firmę?

Agnieszka Jaszczyk: Wkład własny w przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą w oparciu o Działanie 6.2 PO KL nie jest wymagany. Niemniej jednak należy zadać sobie pytanie czy kwota 40 tys. zł (maksymalne wsparcie w ramach Działania) jest wystarczająca do realizacji swoich zamierzeń inwestycyjnych. Instytucje, które udzielają wsparcia (tzw. operatorzy) każdorazowo wybierane są w drodze konkursu przez Wojewódzkie Urzędy Pracy lub Urzędy Marszałkowskie, które w danym województwie odpowiedzialne są za wdrożenie Działania 6.2 PO KL. Najprostszym sposobem otrzymania informacji do kogo zwrócić się o wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej jest skorzystanie z Punktów Konsultacyjnych. Przypominam, iż dane kontaktowe Punktów można znaleźć pod adresem www.ksu.parp.gov.pl w zakładce Punkty Konsultacyjne. Pragnę zwrócić uwagę, że Działanie 6.2 PO KL z założenia ma służyć pobudzeniu przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wsparcia merytorycznego (szkolenia, doradztwo) a komponent finansowy pełni rolę zachęty. Nie ma zatem możliwości skorzystania tylko z części finansowej.

panpawel: Kto dokładnie przyznaje i na jakich warunkach tę pomoc finansową?

Agnieszka Jaszczyk: Wnioskuję, że chodzi o pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację Działania 6.2 w danych województwach są Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) lub Urzędy Marszałkowskie (UM), które wybierają (w drodze konkursu) tzw. operatorów, czyli instytucje/firmy, które bezpośrednio udzielają wsparcia merytorycznego (szkolenia, doradztwo) i finansowego przyszłym przedsiębiorcom.

WUP i UM określają ogólne zasady udzielania wsparcia w ramach, których poruszają się operatorzy (np. określają grupy, do których w szczególności może być kierowane wsparcie). Każdy z operatorów może wprowadzić bardziej szczegółowe zasady niż te określone ogólnie, np. skieruje pomoc do określonej grupy (kobiety lub osoby do 25 roku życia, lub osoby po 45 roku życia, lub mieszkańcy obszarów wiejskich) albo ograniczy kwotę wsparcia.

Najprostszym sposobem otrzymania informacji, kim są operatorzy w danym województwie jest skorzystanie z Punktów Konsultacyjnych.

aga2: Witam! Mam pytanie, jakie usługi są dofinansowane przy działalności gospodarczej na wsi, skąd pozyskać środki? Czy jest dofinansowanie dla fundacji pomagającej zwierzętom?

Agnieszka Jaszczyk: Osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą na obszarach wiejskich mogą skorzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW) w ramach Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości nowo tworzonych miejsc pracy (w przypadku utworzenia 5 miejsc pracy można ubiegać się o dotację w kwocie do 300 tys. zł). O dotację będą mogły starać się osoby fizyczne prowadzące (podejmujące) działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo, ale pod warunkiem, że siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy znajdują się w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej albo
 • gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tyś mieszkańców.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych (do 50%).

Instytucją odpowiedzialną za realizację tego działania w ramach PROW będą regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Fundacje posiadające wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego mogą uzyskiwać środki finansowe w formie 1% podatku dochodowego przekazywanego przez osoby fizyczne na ich rzecz.

Informacje na temat zasad funkcjonowania fundacji i źródeł ich finansowania znajdują się na stronie www.poradnik.ngo.pl.

Równocześnie fundacja może prowadzić działalność gospodarczą rejestrując się jako przedsiębiorca w KRS, wówczas może sięgać po środki skierowane na rozwój przedsiębiorczości. Należy mieć jednak na względzie, że wówczas efektywność mierzona jest wskaźnikami gospodarczymi, a nie społecznej użyteczności.

aga2: Czy zakładając szkółkę na wsi można liczyć na dofinansowanie do sprzętu, maszyn, nawodnienia itp., czy jest możliwość uzyskania funduszy na założenie takiej działalności? Gdzie należy się zgłosi i jakie dokumenty przedstawić by otrzymać takie dofinansowanie?

Agnieszka Jaszczyk: Pomoc udzielana w ramach Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” – dotyczy inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających m.in. w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa. Zatem wsparcie na tworzenie szkółki kwalifikuje się do tego Działania. Koszty możliwe do dofinansowania zostały określone w dokumencie: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Informacji udzielają Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumentacja dostępna jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/index.php?id=90.

szary obywatel: Chciałabym wiedzieć jakie instytucje kontrolują regionalne punkty konsultacyjne w zakresie rozdzielania dotacji unijnych?

Elżbieta Michalak: Punkty Konsultacyjne nie „rozdzielają” dotacji tylko zajmują się udzielaniem bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej oraz dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 – 2013 ze środków publicznych. Możemy wskazać instytucję które zajmują się pozyskiwaniem środków, ale sami ich nie rozdzielamy. Informacje takie najlepiej jest pozyskać w najbliżej położonym Punkcie Konsultacyjnym albo zgodnie z miejscem zamieszkania albo z miejscem gdzie jest zamiar podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

POŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

panpawel: Gdzie i na jakich warunkach można uzyskać pożyczkę potrzebną na działalność jako osoba fizyczna

Agnieszka Jaszczyk: Domyślam się, że intencją Pana jest dowiedzenie się gdzie uzyskać może pożyczkę osoba, która nie założyła jeszcze działalności gospodarczej a nosi się z takim zamiarem i na ten cel szuka środków finansowych. Pożyczki z założenia udzielane są przez instytucje inne niż bank. Wobec powyższego pierwsze kroki należy skierować w kierunku instytucji otoczenia biznesu, które prowadzą fundusze pożyczkowe. Ponieważ nie wiem z jakiego województwa Pan jest wobec tego podaję miejsce, w którym dostępna jest lista instytucji pożyczkowych pogrupowana według województw http://ksu.parp.gov.pl/pl/f_pozyczkowe/lista_funduszy. Warunki określane są przez instytucje udzielające pożyczek, dlatego też proponuję kontakt bezpośrednio z instytucją znajdująca się na terenie województwa osoby zainteresowanej. Fundusze pożyczkowe charakteryzują się nie tylko mniej restrykcyjnymi zasadami niż kredyt bankowy, ale również preferencyjnym oprocentowaniem.

ULGI I ZWOLNIENIA DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

wojtek: Jak wyglądają sprawy podatkowe na początku działalności tzn. czy są jakieś ulgi podatkowe? Jeżeli tak to jakie?

Dariusz Kuroczka: Preferencje związane z początkiem działalności mogą dotyczyć zobowiązań tytułem ubezpieczeń społecznych lub podatku dochodowego.

Ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych (a więc pewnie nie warto rozpoczynać działalność od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego) od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej może stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zasada ta nie ma zastosowania do osób, które:

 1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
 2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W rezultacie obciążenie tytułem składek może wynieść, na chwilę obecną, kwotę ok. 337 zł za miesiąc wobec ok. 840 zł „normalnych” składek.

Podatek dochodowy

Rozpoczynający działalność można skorzystać z kredytu podatkowego, który polega na czasowym zwolnieniu z obowiązku płacenia zaliczek na podatek od dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej, a następnie na spłacie tego podatku przez pięć kolejnych lat podatkowych. Z kredytu podatkowego mogą korzystać podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Przy czym ustawodawca uznał, że są to podatnicy:

 1. którzy w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz
 2. których małżonkowie, pozostający w tym czasie we wspólności majątkowej, nie prowadzili takiej działalności.

Czasowe zwolnienie od podatku w ramach kredytu podatkowego nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Z obowiązujących regulacji wynika, że zwolnienie może mieć miejsce w roku podatkowym następującym:

 1. bezpośrednio po roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności, jeżeli w roku rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
 2. dwa lata po roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności, jeżeli nie został spełniony poprzedni warunek.

Ustawa przewiduje jeszcze kilka warunków, które z uwagi na obszerność materiału trudno tutaj podać więc odeślę do art. 44 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

OPODATKOWANIE OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

panpawel: Jakie podatki płace gdy zarejestruję moją działalność jako osoba fizyczna?

Dariusz Kuroczka:Osoba fizyczna może być podatnikiem następujących m.in. podatków:

 1. podatek dochodowy od osób fizycznych, którym może być podatnik obciążony w trzech formach (o ile spełnia określone w ustawie warunki):
  - zasady ogólne (progresywny/liniowy);
  ryczałt ewidencjonowany;
  - karta podatkowa;
 2. podatek od towarów i usług – tutaj jest możliwość skorzystania ze zwolnienia (jednak nie przez wszystkich podatników) ze względu na przedmiot działalności (np. usługi edukacyjne, zdrowotne) lub obrót (do 50 tys. zł za cały rok);
 3. może się pojawić konieczność opłacania podatku od nieruchomości;
 4. w przypadku używania pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony podatek od środków transportowych.

Aby konkretnie i wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie należałoby przeanalizować daną sytuację, dlatego zachęcam do kontaktu z Punktem Konsultacyjnym.

panpawel: Chciałbym zakupić wyposażenie, sprzęt komputerowy, podręczniki do nauki języka w Niemczech czy mogę to odpisać od podatku w kraju?

Dariusz Kuroczka: W uproszczeniu rzecz przedstawiając – odpowiednio udokumentowane zakupy wyposażenia czy środków trwałych dokonane w Niemczech jak najbardziej mogą stanowić koszt podatkowy dla działalności zarejestrowanej w Polsce (wprost lub w drodze odpisów amortyzacyjnych). Kosztem uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warto może się zastanowić (zależy od okoliczności i przedmiotu działalności) nad dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT czynny UE – o ile nasz niemiecki kontrahent też posiada taki status i zakup będzie służył naszej działalności opodatkowanej VAT w Polsce. W takim przypadku będzie mało miejsce tzw. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i jest wtedy możliwość zastosowania przez dostawcę stawki VAT 0%.

Odpowiedź wymagałaby podania jeszcze szeregu dodatkowych informacji stąd zagadnienie wymaga wnikliwej analizy, więc zachęcam do osobistego kontaktu z kompetentnym doradcą.

ZAMYKANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

panpawel: Strona finansowa prowadzenia działalności jest dla laika bardzo zawikłana. Nie chcemy popaść w tarapaty finansowe, czy można łatwo zlikwidować swoją firmę i ile to kosztuje w razie niepowodzenia?

Elżbieta Michalak: Procedura likwidacji firmy osoby fizycznej nie jest procedurą bardzo skomplikowaną, jednak wymaga spełnienia pewnych obowiązków głównie wobec urzędu skarbowego. Przypuszczam, że firma wasza nie będzie podatnikiem VAT bo będzie świadczyła usługi szkoleniowe, a te są z VAT zwolnione dlatego też odpadnie obowiązek rozliczania się z podatku VAT. Natomiast jeśli chodzi o obowiązki w zakresie podatku od osób fizycznych to wszystko zależy od tego jaka będzie wartość remanentu likwidacyjnego. Ale takie informacje w zakresie procedury likwidacji działalności gospodarczej też można uzyskać w Punktach Konsultacyjnych w ramach bezpłatnych usług informacyjnych.

INFORMACJA W REGIONIE

panpawel: Kto w Polsce może udzielić już w konkretnym mieście szczegółowych informacji dotyczących zakładania firm, gdzie i do kogo należy się w pierwszej kolejności udać?

Elżbieta Michalak: Najlepiej udać się do Punktu Konsultacyjnego gdzie można pozyskać bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskania wsparcia finansowego na realizację pomysłu czy projektu. Aby znaleźć taki najbliższy Punkt Konsultacyjny najlepiej wejść na stronę www.parp.gov.pl i znaleźć zakładkę punkty konsultacyjne.

panpawel: Czy w Zamościu istnieje taki punkt konsultacyjny?

Elżbieta Michalak: Tak w Zamościu istnieje Punkt Konsultacyjny. Dokładne namiary na ten Punkt znajdzie Pan na stronie www.parp.gov.pl w zakładce Punkty Konsultacyjne.

panpawel: Czy osoby pracujące w Punktach Konsultacyjnych wysłałyby informacje listownie lub przez email?

Agnieszka Jaszczyk: Punkty Konsultacyjne bezpłatnie udzielają informacji przedsiębiorcom i osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Każda usługa informacyjna wykonana przez PK musi zostać zarejestrowana, dlatego też najczęściej udzielamy tych informacji na indywidualnych spotkaniach w siedzibach PK. Niemniej jednak większość PK udziela także informacji telefonicznie czy poprzez e-mail. Aby zadać pytanie drogą elektroniczną osoba pytająca musi wypełnić formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej instytucji prowadzącej PK. Odpowiedź otrzyma Pan w ciągu 3 dni roboczych. Najlepiej kontaktować się z PK na terenie Pana województwa.