Przeprowadzka Przeprowadzka

Назад

Aktualnie studiuję w USA. Czy ten pobyt kwalifikuje się pod mienie przesiedleńcze ?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (BF)

Aktualnie studiuję w USA, w sumie 4 lata z przerwą zimową (3 tygodnie) oraz przerwą letnią (3 miesiące). Czy ten pobyt kwalifikuje się pod mienie przesiedleńcze ?

Osobom zamieszkującym za granicą a przesiedlającym się do Polski na co najmniej 6-miesięczny pobyt czasowy w celu studiów, działalności naukowo-badawczej albo zatrudnienia z tytułu stosunku pracy, umowy o dzieło lub umowy zlecenia, zwalnia się od należności celnych przywozowych przedmioty, które stanowią ich mienie.

Natomiast w rozumieniu przepisów akcyzowych studia wyższe bądź nauka w szkole poza miejscem stałego pobytu nie stanowią zmiany miejsca stałego pobytu, co oznacza, że zwolnienia z akcyzy nie będzie.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.