Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Назад

W jaki sposób firmy zarejestrowane zagranicą mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

W jaki sposób firmy zarejestrowane zagranicą mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Przedsiębiorcy, którzy mają firmę zarejestrowaną za granicą, mogą w Polsce prowadzić działalność gospodarczą, tworząc oddział, przedstawicielstwo lub czasowo świadcząc usługi transgraniczne. Ta ostatnia możliwość odnosi się wyłącznie do przedsiębiorców z państw członkowskich EOG i Szwajcarii, a usługa ta musi być tymczasowa czy przejściowa z punktu widzenia czasu jej trwania, regularności, periodyczności i ciągłości. Działalność nie może więc mieć charakteru ciągłego ani stałego.

Oddział

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Obowiązany jest ustanowić w oddziale osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Aby otworzyć oddział, należy dokonać wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego następuje na formularzu wniosku rejestrowego KRS W10, do którego należy dołączyć załączniki – odpowiednie urzędowe formularze. Więcej informacji na ten temat publikuje Ministerstwo Sprawiedliwości:

Przedstawicielstwo

Przedsiębiorca zagraniczny może także utworzyć na terenie Polski przedstawicielstwo. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować jednak wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra gospodarki.

Należy pamiętać, że zarówno oddział, jak i przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego mają obowiązek prowadzenia oddzielnej rachunkowości w języku polskim.

Więcej informacji na ten temat:

  1. Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości na temat Krajowego Rejestru Sądowego
  2. Informacje Ministerstwa Gospodarki na temat Rejestru Przedstawicielstw Przedsiębiorców Zagranicznych
  3. Informacje Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych na temat zasad prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
  4. Punkt Informacyjny dla przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich w Polsce

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.