Назад

Rozliczanie w Polsce dochodów zagranicznych

Archiwum rozmów

Rozliczanie w Polsce dochodów zagranicznych

Eksperci: Monika Miedziak i Iwona Molenda – Detyna, Ministerstwo Finansów

Termin spotkania: 31 marca 2010 roku

Wybierz interesujący Cię fragment rozmowy:

Opodatkowanie w Polsce dochodów zagranicznych
Ustalanie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych; ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy; ośrodek interesów życiowych; zagraniczna rezydencja podatkowa

Rozliczanie w Polsce dochodów zagranicznych
Sposoby rozliczania dochodów zagranicznych; angielski i polski rok podatkowy, sposoby wypełniania formularzy PIT

Unikanie podwójnego opodatkowania
Metoda wyłączenia z progresją; metoda odliczenia proporcjonalnego; właściwe metody unikania podwójnego opodatkowania

Odliczanie od podatku zagranicznych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Odliczanie zagranicznych składem na ubezpieczenie społeczne od dochodu; odliczanie zagranicznych składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku

OPODATKOWANIE W POLSCE DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH

Portlandem: Czy Polak z Wielkiej Brytanii, planujący powrót do kraju, który nie rozliczył się z dochodów uzyskanych w Królestwie w latach podatkowych 2005 i 2006 oraz nie poddał się tzw. abolicji podatkowej może normalnie funkcjonować w polskim systemie podatkowym przez najbliższe 5 lat, czyli aż do przedawnienia wyżej wymienionego wykroczenia?

Monika Miedziak: Odpowiedź na Pana pytanie zależy od zakresu obowiązku podatkowego w Polsce w podanym przez Pana okresie. Jeżeli w latach 2005 i 2006 miał Pan miejsce zamieszkania w Polsce, to zobowiązany był Pan do rozliczenia dochodów w Polsce, także tych uzyskanych w Wielkiej Brytanii. Jeżeli natomiast miał Pan miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, to podlegał Pan w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a zatem był Pan obowiązany rozliczyć w Polsce tylko dochody uzyskane na terytorium Polski.

Daniel: Od roku pracuję w Wielkiej Brytanii, ale mam wciąż zameldowanie w Polsce. Mój polski dochód za zeszły rok był symboliczny (50 zł z urzędu pracy), resztę dochodów osiągnąłem w Wielkiej Brytanii u brytyjskiego pracodawcy. Czy dochód z zagranicy muszę podać w zeznaniu rocznym? Jeśli tak to:

 • Jaki typ PIT mam złożyć?
 • Jak obliczyć należny podatek? Rozumiem, że trzeba użyć metody z progresją, ale czy dochody zagraniczne będą też jakoś opodatkowane? Czy zwrot podatku w Wielkiej Brytanii ma jakieś znaczenie?
 • Jak dokładnie przeliczyć dochód na złotówki?

Monika Miedziak: Odpowiedź na Pana pytanie wymaga ustalenia zakresu obowiązku podatkowego w Polsce. Na ocenę, czy ma Pan miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, czy nadal w Polsce, wpływ mogą mieć m.in. następujące okoliczności: gdzie przebywa Pana najbliższa rodzina (żona, dzieci), gdzie posiada Pan majątek ruchomy i nieruchomy (np. samochód, dom, mieszkanie), czy ma Pan umowę o pracę na czas nieokreślony w  Wielkiej Brytanii, czy uzyskał Pan certyfikat rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii, itp. Fakt, iż ma Pan zameldowanie w Polsce nie ma znaczenia dla ustalenia Pana zakresu obowiązku podatkowego w Polsce. W kwestii rozliczenia wyjaśnić należy, iż umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Wielką Brytanią za 2009 r. przewiduje metodę wyłączenia z progresją. Jeżeli zatem Pana miejsce zamieszkania jest w Polsce, to powinien Pan rozliczyć w Polsce dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii, bowiem uzyskał Pan w tym okresie dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce (dochód z Urzędu Pracy).

W tej sytuacji powinien Pan złożyć zeznanie PIT-36 i wykazać w nim dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii i dochody uzyskane w Polsce. Do dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją. Zwrot podatku za granicą nie będzie miał wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w Polsce.  Dokładny sposób rozliczenia dochodów z pracy uzyskanych za granicą może Pan znaleźć broszurze informacyjnej do zeznania podatkowego PIT-36 lub w broszurze informacyjnej „Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą”, które znajdują się m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). Jeżeli natomiast ma Pan miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, to podlega Pan w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a zatem jest Pan obowiązany rozliczyć za 2009 r. w Polsce tylko dochody uzyskane na terytorium Polski (dochód z Urzędu Pracy).

Daniel: Uściślę moje pytanie. Nie mam w Polsce ani majątku, ani żony, ani dzieci ani niczego oprócz 10-letniej szafy w mieszkaniu rodziców, gdzie mam zameldowanie. Mieszkam w UK od roku z przerwami jedynie na urlopy w Polsce. Umowy na czas nieokreślony nie miałem. Teoretycznie była to praca dorywcza, w rzeczywistości nie (taka kombinacja pracodawcy).

Monika Miedziak: W mojej ocenie można uznać, że ma Pan rezydencję podatkową w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chciałby Pan uzyskać wiążącą informację dotyczącą Pana obowiązku podatkowego może Pan zwrócić się do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. Wzór takiego wniosku znajdzie Pan na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

Karla: Witam! Mieszkam i pracuję w Anglii, w wakacje podjęłam jednocześnie pracę w Polsce (umowa o dzieło, kwota 2 500 zł). Czy muszę rozliczyć się w Polsce z tej pracy (mimo, że w Polsce jest to kwota zwolniona z podatku)?

Monika Miedziak: Czy ma Pani rezydencję podatkową w Anglii?

Karla: Pracuję w Anglii od marca 2006 (więc sądzę, że tak), z tym że wciąż jestem zameldowana w Polsce

Monika Miedziak: Zameldowanie nie ma wpływu na ustalenie rezydencji podatkowej. Przyjmując, że jest Pani rezydentem podatkowym w Anglii, w Polsce jest Pani zobowiązana rozliczyć dochody uzyskane na terytorium Polski, a zatem dochody z pracy w Polsce. Obowiązek złożenia zeznania dotyczy wszystkich podatników, którzy uzyskali dochody bez względu na kwotę. Jeżeli kwota ta jest na tyle mała, że podatek od niej nie przekroczy kwoty zmniejszającej podatek to złożenie zeznania „pozwoli” Pani na odzyskanie zaliczki pobranej przez płatnika i wykazanej w PIT – 11. W tym przypadku składa Pani zeznanie na formularzu PIT – 37.

wushu: W Irlandii jestem od 4,5 roku. W tym roku w maju wracam na stałe do Polski. Jeśli mi się uda postaram się również o zasiłek i przetransferowanie go do Polski. Pytanie moje tyczy się ewentualnego zatrudnienia w tym roku tj. 2010 w Polsce i spraw podatkowych. Jako, że w Irlandii jestem od ponad 4 lat, jestem rezydentem podatkowym Irlandii. Czy jeśli podejmę pracę w Polsce w 2010 w zeznaniu będę musiał uwzględnić dotychczasowy zarobek wraz z ew. zasiłkiem z Irlandii? I czy będę musiał zapłacić od tego podatek w Polsce? Dla przykładu do maja zarobię ok. 12 tys. euro brutto + ewentualny zasiłek ok. 2,5 tys. euro co daję kwotę ok. 15 tys. euro. Jeśli w Polsce będę musiał zapłacić od tego 19 proc. będzie to dość pokaźna kwota i podejrzewam, że to co zarobię do końca roku w Polsce nie starczy na zapłacenie podatku na koniec roku. Czy tak?

Monika Miedziak: Przyjmując, że od maja będzie Pan rezydentem podatkowym w Polsce, będzie Pan musiał zapłacić podatek od dochodów uzyskanych od tego momentu na terytorium Polski, tzn. z tytułu pracy w Polsce oraz z zasiłku dla bezrobotnych transferowanego do Polski (jeżeli uzyska go Pan po powrocie do kraju).

wushu: Słyszałem o tym, że jeśli się przebywa na terenie danego kraju ponad 180 dni w roku to jest się automatycznie rezydentem podatkowym tego kraju. Jak pisałem wcześniej w Irlandii jestem od 4,5 roku i zamierzam wrócić w maju. W maju będzie zaledwie ok. 120 dni licząc od stycznia 2010. Więc podejmując pracę w Polsce zostanę w tym roku rezydentem Polskim. Czy aby uniknąć takiej sytuacji i problemów z rozliczeniem wystarczyłoby przedłużyć pobyć do tych 180 dni i wrócić w lipcu? (może w takiej sytuacji dostałbym urlop bezpłatny do końca czerwca i wtedy się zwolnił).

Monika Miedziak: O rezydencji podatkowej nie decyduje tylko liczba dni pobytu w danym kraju ale również powiązania osobiste lub gospodarcze z Polską.

emi: Jeżeli mój mąż wyjechał z Polski w 2006 roku, a my z córką dołączyłyśmy do niego w 2007 i rozliczyliśmy się w Polsce z dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii, zapłaciliśmy podatek – oddany nam później w części z tytułu „abolicji” – jesteśmy wymeldowani z pobytu stałego, dziecko uczęszcza do szkoły w Wielkiej Brytanii, ale posiadamy nieruchomości w Polsce (nabyte przed wyjazdem i niewynajmowane) i oszczędności, poza tym nie posiadamy niczego – rozumiem, że nie jesteśmy zobowiązani płacić podatku w Polsce. Ale jedno ale: co w sytuacji, gdy chcielibyśmy wrócić? Czy będziemy zobowiązani zapłacić podatek od 2007 do 2012, jeśli wrócimy powiedzmy za 2 – 3 lata?

Monika Miedziak: Fakt podjęcia decyzji o powrocie do kraju nie ma wpływu na ustalenie rezydencji podatkowej za lata 2007 – 2012.

magda w: Planujemy z mężem powrót do Polski. Od 7,5 roku mieszkamy w Wielkiej Brytanii i tu się rozliczamy. Jako, że koniec naszej pracy w Wielkiej Brytanii wiąże się z końcem tutejszego roku podatkowego, wydaje nam się, że nie będzie potrzeby rozliczania się w Polsce dopóki nie znajdziemy zatrudnienia. Czy mamy rację?

Iwona Molenda-Detyna: Jeżeli zmienicie Państwo rezydencję podatkową na polską to w Polsce będziecie zobowiązani opodatkować dochody uzyskane po zmianie rezydencji zarówno w Polsce jak i te uzyskane za granicą.

agato: Czy w przypadku zarobków zagranicznych obowiązuje zasada 5 lat? Czy po pięciu latach sprawy zostaną przedawnione? Bo jeśli tak, to rozumiem ze po 2012 roku nikt z nas nie będzie miał problemu.

Iwona Molenda-Detyna: Zobowiązanie podatkowe w Polsce przedawnia się po upływie 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym należało zapłacić podatek.

greenwich: W Wielkiej Brytanii jestem 5 lat, w tej chwili jest to moje miejsce pracy, życia i wszystkiego co z tym związane. W 2011 wracam do Polski i mam zamiar otworzyć firmę. Nie rozliczałem się w Polsce jeżeli chodzi o abolicję, nie miałem też w tym okresie żadnych dochodów w Polsce. Czy jestem obciążony jakimkolwiek podatkiem za ten okres i czy będzie miało to wpływ na rozpoczęcie działalności w Polsce?

Iwona Molenda-Detyna: Jeżeli nie jest Pan rezydentem w Polsce to nie spoczywają na Panu obecnie żadne obowiązki podatkowe.

joanna t: Pracuję w Irlandii od roku 2007. W Polsce rozliczyłam się tylko w 2007 roku (część dochodów w Polsce, część w Irlandii). Od 2008 nie rozliczam się w Polsce. Jednocześnie jestem:

 • posiadaczem gospodarstwa rolnego, prowadzę działalność rolniczą i otrzymuję dopłaty bezpośrednie (formalnie, w rzeczywistości tym zajmują się rodzice);
 • jestem udziałowcem w sp. z o.o. będącej w zawieszeniu, zero dochodów;
 • od przyszłego roku zamierzam uzyskiwać przychody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Polsce i rozliczać się z tych przychodów w Polsce ryczałtem z najmu.

Czy w tak opisanej sytuacji moje rozliczenia podatkowe są w porządku, czy zaszły jakieś nieprawidłowości? Czy w przyszłym roku, jak zacznę osiagać przychody z najmu opodatkowane ryczałtem, wystarczy jak rozliczę się z ryczałtu w Polsce (PIT – 28), a z dochodów z Irlandii tylko w Irlandii będzie poprawnie?

Monika Miedziak: Odpowiedź na pytanie wymaga ustalenia zakresu Pani obowiązku podatkowego w Polsce.

W oparciu o informacje podane przez Panią, nie jest możliwe udzielenie ostatecznej odpowiedzi, tj. ocena czy podlega Pani w Polsce ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a zatem czy jest Pani zobowiązana do rozliczania w Polsce dochodów z pracy w Wielkiej Brytanii.

Na ocenę, czy ma Pani miejsce zamieszkania w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii wpływ mogą mieć m.in. następujące okoliczności: gdzie przebywa Pani najbliższa rodzina (mąż, dzieci), gdzie posiada Pani majątek ruchomy i nieruchomy (np. samochód, dom, mieszkanie), czy ma Pani umowę o pracę na czas nieokreślony w Wielkiej Brytanii, czy uzyskała Pani certyfikat rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii, itp.

W kwestii obowiązków podatkowych w Polsce wyjaśnić należy, iż jeżeli w podanym przez Panią okresie miała Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Wielkiej Brytanii, to w Polsce była Pani obowiązana do rozliczenia tylko dochodów uzyskanych w Polsce.

Jeżeli natomiast miała Pani miejsce zamieszkania w Polsce (rezydencję podatkową w Polsce), to dochody za okres od 2005 do 2006 roku powinna Pani w całości rozliczyć w Polsce, natomiast dochody uzyskane w 2007 roku tylko w sytuacji gdy uzyskała Pani jakiekolwiek inne (oprócz dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii) dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce. Jeżeli więc w 2007 roku uzyskiwała Pani dochody tylko z pracy w Wielkiej Brytanii, to nie musi Pani składać zeznania za ten rok.

G.Witek: Czy to że mimo pracy za granicą nie wymeldowałem się z Polski (mimo, że tak naprawdę mieszkam za granicą) ma wpływ na moje rozliczenia? Zdecydowana większość moich dochodów pochodzi z Wielkiej Brytanii a w Polsce miałem bardzo niewielki dochód z umowy o dzieło. Co ma wpływ na wyliczenia?

Monika Miedziak: Wpływ na obowiązek podatkowy w Polsce ma miejsce zamieszkania podatnika ustalone dla celów podatkowych. Na ustalenie powyższego nie ma wpływu fakt, że nadal jest Pan zameldowany w Polsce.

misiek: W 2004 roku ja i mój mąż wyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii. Mój mąż wyjechał w październiku, a ja w listopadzie. Od tego czasu oboje mieszkamy, pracujemy i odprowadzamy podatki w Wielkiej Brytanii .Wyjeżdżając pozostawiliśmy mieszkanie własnościowe w Polsce, w którym została nasza córka oraz syn. Nasza córka dołączyła do nas w lipcu 2005 roku i od tej pory na stałe mieszka i uczy się w Wielkiej Brytanii. Natomiast nasz syn dołączył do nas po ukończeniu studiów w marcu 2007 roku. Ponieważ mieszkanie pozostało puste zdecydowaliśmy się je sprzedać. Udało nam się je zbyć w kwietniu 2007 roku. Od tego momentu my oraz nasze dzieci nie jesteśmy zameldowani w Polsce.

Niestety nie skorzystaliśmy z abolicji podatkowej w 2008 roku z prostej przyczyny, którą była niewiedza.

Chcielibyśmy kupić mieszkanie w Polsce dlatego też zdecydowaliśmy się wymienić nasze stare książeczkowe dowody na nowe. W marcu tego roku złożyliśmy wnioski w Urzędzie Miejskim. Po naszym wyjeździe z Polski pracownik Urzędu skontaktował się z naszą znajomą i poprosił nas o kontakt z Urzędem. Chciałabym jeszcze nadmienić, że w roku 2004 od stycznia do czerwca prowadziliśmy działalność gospodarczą w Polsce (która była zupełną klapą, nasze przychody były niższe od wydatków związanych z tą działalnością tak więc praktycznie nie płaciliśmy od niej podatku) po zakończeniu tej działalności złożyliśmy wszystkie odpowiednie druki w urzędzie podatkowym, w tym też roku osiągnęliśmy niewielkie dochody w Wielkiej Brytanii, od których zapłaciliśmy podatek w Wielkiej Brytanii. O to nasze pytania:

 • Jak rozwiązać sprawę podatków za lata 2004 – 2006? No i również za dalsze lata?
 • Jak wygląda sprawa z przedawnieniami w obu sprawach?
 • Nie chcielibyśmy płacić kar, ale chcielibyśmy mieć możliwość powrotu do Polski w przyszłości i chcielibyśmy rozwiązać tą sytuację na drodze legalnej. Ponieważ nigdy nie chcieliśmy w jakikolwiek sposób działać poza prawem i czujemy się niewinni ponieważ od każdego zarobionego funta płaciliśmy podatek w Wielkiej Brytanii. Niedopełnienie w/w spraw było spowodowane naszą niewiedzą.
 • Jeżeli kupilibyśmy mieszkanie w Polsce z zamiarem wynajmu jak wyglądałoby to pod względem podatkowym? Czy w związku z otrzymywaniem dochodów z najmu musielibyśmy rozliczać się w Polsce z naszych dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii. Chciałabym nadmienić, że w dalszym ciągu chcemy mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii.
 • Jak moglibyśmy rozwiązać zgodnie z prawem, bez uszczerbku na naszym portfelu powyższe sprawy?

Monika Miedziak: Odpowiedź na pytanie dotyczące obowiązków podatkowych w Polsce wymaga ustalenia Państwa miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. W oparciu o informacje podane przez Panią, nie jest możliwe udzielenie ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ale z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że od momentu wyjazdu do Wielkiej Brytanii, nie mają Państwo miejsca zamieszkania w Polsce.

Jeżeli w podanym przez Panią okresie mieli Państwo miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Wielkiej Brytanii, to w Polsce byli Państwo obowiązani do rozliczenia tylko dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

Jeżeli chciałaby Pani uzyskać informację dotyczącą obowiązku podatkowego w Polsce, która jest wiążąca dla organów podatkowych może się Pani zwrócić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Jeżeli natomiast kupią Państwo mieszkanie w Polsce to dochód z wynajmu tego mieszkania będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, bez względu na to czy są Państwo rezydentami podatkowymi w Polsce czy w Wielkiej Brytanii.

jaro: Dwa lata temu zlikwidowałem działalność gospodarczą. Od tej pory pracuję poza granicami Polski i tu płacę podatki. Nie mam innych dochodów w Polsce. Czy mam rozliczać się z fiskusem w Polsce?

Monika Miedziak: Podany przez Pana stan faktyczny uniemożliwia udzielenie precyzyjnej odpowiedzi.

Co do zasady nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce podlegają osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Osoby te podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Natomiast osoby, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski, tzw. ograniczony obowiązek podatkowy.

Agata: Od 2005 roku pracuję i rozliczam się z podatków w Wielkiej Brytanii. W Polsce jedynie rozliczam się z wynajmu mieszkania, czyli działalność gospodarcza na ryczałcie. Urząd skarbowy nie wie o mojej pracy za granicą. Ponad rok temu, gdy była możliwość przyznania się i uzyskania abolicji podatkowej nie skorzystałam z tego, gdyż liczba dokumentów jaka była wymagana przekraczała moje możliwości. Zresztą, nie planowałam wtedy powrotu, a pani w infolinii poinformowała mnie, że zawsze mogę się powołać na „ośrodek życia i interesów poza granicami kraju”. Jestem osobą samotną i w Polsce rzeczywiście bywam jedynie na wakacje. Ostatnio jednak, moja sytuacja życiowa się zmieniła i postanowiłam wrócić w następnym roku do kraju. Nie wiem co dalej zrobić, planuje kupić nieruchomość, myślę że mogę mieć z tego tytułu problemy. Czy istnieje jakieś możliwe wyjście z tej sytuacji? Czy pozostaje mi czekać do roku 2012 kiedy to minie 5 lat?

Monika Miedziak: Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2006 roku jako definicję miejsca zamieszkania przyjmowano zasadę, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Od 1 stycznia 2007 roku za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

Przy ustalaniu miejsca zamieszkani w Pani przypadku rzeczywiście decydujące znaczenie będzie miał zatem ośrodek interesów życiowych.

Jeżeli w podanym przez Panią okresie miała Pani miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, to w Polsce była Pani obowiązana do rozliczenia tylko dochodów uzyskanych w Polsce (jeżeli uzyskiwała Pani dochody tylko z pracy w Wielkiej Brytanii, to w Polsce nie musiała się Pani rozliczać). Natomiast jeżeli Pani miejsce zamieszkania było w Polsce powinna Pani uregulować swoją sytuację w urzędzie skarbowym w Polsce.

Mariolka: Czy jeśli osiągnęło się w Polsce w danym roku podatkowym dochód dajmy na to 80 zł to konieczne jest składanie PIT-u (PIT – 36) skoro rozliczam się w Irlandii? Zgodnie z informacją jaką uzyskałam w urzędzie skarbowym – tak. Zresztą to także jest problem, ponieważ każda osoba udzielała mi innych informacji na temat rozliczania się w Polsce.

Monika Miedziak: Jeżeli jest Pani rezydentką podatkową w Polsce i uzyskuje dochody np. z tytułu pracy w Irlandii, to jest Pani zobowiązana do złożenia w Polsce zeznania podatkowego, jeżeli osiągnęła Pani jakiekolwiek dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach.

Emilia: Czy jeśli wrócę do Polski (po 4 latach pobytu w Szkocji) we wrześniu 2010 roku i nie będę pracować w Polsce do końca tego roku, to czy w 2011 będę musiała się rozliczać za 2010 rok z pracy za granicą?

Monika Miedziak: Jeżeli ma Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Wielkiej Brytanii to po powrocie do kraju nie będzie musiała Pani rozliczyć w Polsce dochodów z pracy w Wielkiej Brytanii.

Łukasz: Od kilku lat mam firmę Limited w Wielkiej Brytanii, jestem zatrudniony na zasadzie kontraktu. W Polsce nie mam dochodów jednak moja żona i córka mieszkają dalej w kraju, moja żona pracuje. Ja oczywiście też jestem w kraju zameldowany, mam konto bankowe na które przesyłam od czasu do czasu część dochodów. Czy powinienem składać jakiekolwiek zeznanie do urzędu skarbowego, jeżeli nie zarobiłem w kraju ani złotówki? Moja żona rozlicza sie indywidualnie.

Monika Miedziak: Zeznanie podatkowe za 2009 rok powinien Pan złożyć w Polsce, jeżeli jest Pan rezydentem podatkowym w Polsce i uzyskał Pan jakiekolwiek (inne oprócz dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii) dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce. Jeżeli więc w 2009 roku uzyskiwał Pan dochody tylko w Wielkiej Brytanii, to nie musi Pan składać zeznania za ten rok w Polsce.

Jacek: Mam pytanie czy po powrocie do Polski (w Anglii podpisze P50 i dostane zwrot całego podatku za ostatni rok podatkowy) muszę zapłacić podatek? Jakie dokumenty muszę załatwić przed powrotem do Polski jeśli chodzi o urząd skarbowy?

Monika Miedziak: Jeżeli ma Pan miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, to powinien Pan (od 2007 roku) rozliczyć się w Polsce, jeżeli uzyskał Pan jakiekolwiek inne (oprócz dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii) dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce. Jeżeli nie ma Pan miejsca zamieszkania w Polsce, to ma Pan obowiązek rozliczenia się w Polsce tylko jeżeli uzyskał Pan dochody na terytorium Polski i tylko z tych dochodów.

Marzena: Mieszkam od 6 lat w Wielkiej Brytanii (Londyn) i rozliczam się tutaj. Czy muszę się rozliczyć również w Polsce?

Monika Miedziak: W kwestii obowiązków podatkowych w Polsce wyjaśnić należy, iż jeżeli w podanym przez Panią okresie miała Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Wielkiej Brytanii, to w Polsce była Pani obowiązana do rozliczenia tylko dochodów uzyskanych w Polsce.

Jeżeli natomiast miała Pani miejsce zamieszkania w Polsce (rezydencję podatkową w Polsce), to dochody za okres do 2006 r. powinna Pani w całości rozliczyć w Polsce, natomiast dochody uzyskane w 2007 r. i latach następnych tylko w sytuacji gdy uzyskała Pani jakiekolwiek inne (oprócz dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii) dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce.

Emil: Od listopada 2004 przebywam wraz z żoną i dzieckiem w Wielkiej Brytanii. Od początku naszego pobytu pracowaliśmy legalnie, odprowadzając wszelkie składki, podatki itp. Planowaliśmy zostać tu na stałe, lecz sytuacja się zmieniła i planujemy jednak powrócić gdzieś w połowie przyszłego roku tj. 2011. Czy będziemy zmuszeni zapłacić podatek od dochodów z Wielkiej Brytanii?

Monika Miedziak: Jeżeli w podanym przez Pana okresie mieli Państwo miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Wielkiej Brytanii (z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że tak), to w Polsce byli Państwo obowiązani do rozliczenia tylko dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

Jeżeli chciałby Pan uzyskać informację dotyczącą obowiązku podatkowego w Polsce, która jest wiążąca dla organów podatkowych, może się Pan zwrócić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN.

ROZLICZANIE W POLSCE DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH

qki: Witam, mam w Polsce jednoosobową działalność i jestem zatrudniony na umowę o pracę w Wielkiej Brytanii. Czy dodaję dochody z Anglii do podstawy opodatkowania i na jakim procencie to liczę? Na jakim PIT składam zeznanie i czy muszę się rozliczać co miesiąc z dochodów firmy (zasady ogólne) czy PIT raz na rok?

Monika Miedziak: Czy ma Pan miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Anglii czy w Polsce?

qki: W Anglii.

Iwona Molenda-Detyna: Przyjmując, że ma Pan rezydencję podatkową w Anglii, w Polsce podlega Pan jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tzn. podlega Pan opodatkowaniu od dochodów uzyskanych na terytorium Polski. To znaczy, że w Polsce musi Pan rozliczyć przychody z działalności gospodarczej. Roczne zaznanie podatkowe składa się w tym przypadku za pomocą PIT-36. Przy tego rodzaju przychodach, co do zasady należy opłacać miesięczne zaliczki na podatek.

Kasia2006: Witam, Mój mąż pracował w 2009 roku w Irlandii i w Polsce. Od 22.12.2008 do 21.01.2009 był na lay off – urlop bezpłatny wystawiony przez pracodawcę. Całość tej kwoty została wypłacona w 2009 roku. Na rozliczeniu P21 uwzględniona jest tylko część wypłaconej kwoty (za okres 01.01.2009 – 21.01.2009). Jaką kwotę mamy więc wpisać w rozliczeniu rocznym w Polsce? Czy za ten okres naliczana jest dieta? Jeśli zasiłek w Irlandii był nieopodatkowany (a także kwota zarobiona) czy musimy zapłacić za to podatek w Polsce?

Monika Miedziak: W celu udzielenia odpowiedzi niezbędne jest wskazanie kraju rezydencji jak również podanie bliższych informacji na temat zasiłku.

Kasia2006: obecnie krajem rezydencji jest Polska, w 2009 w maju zjechał na stałe do Polski.

Iwona Molenda-Detyna: W rozliczeniu rocznym trzeba uwzględnić całą kwotę uzyskaną w 2009 roku (również tę należną za 2008 rok), a zatem dochody z pracy i uzyskany zasiłek dla bezrobotnych. Zwolnienie dotyczące diet może być uwzględnione jedynie w dochodach należnych za pracę ale jedynie za dni, w których praca była wykonywana, a zatem nie za dni urlopu bezpłatnego.

marmarlin: W Polsce pracowałam do końca kwietnia 2009 roku, wtedy brałam roczny urlop bezpłatny i przeprowadziłam się do Anglii. Z mężem jesteśmy w separacji, dzieci mieszkają na Węgrzech i w Holandii, w Polsce nie mam ani rodziny, ani majątku. Od września jestem zatrudniona w Anglii na czas nieokreślony. Do końca czerwca syn (22 lat) studiował na Węgrzech, od tego czasu do końca roku nie pracował. Jak mam rozliczyć dochody z Polski? Czy mogę rozliczyć razem z synem, jako samotna matka i czy należy mi się ulga na dzieci do czerwca?

Iwona Molenda-Detyna: Przyjmując założenie, że od momentu kiedy przeprowadziła się Pani do Anglii nie jest już Pani rezydentem podatkowym w Polsce, powinna Pani rozliczyć w Polsce dochody z tytułu pracy wykonywanej w Polsce. Jeżeli ma Pani wyrok, z którego wynika, że jest Pani w separacji to może te dochody rozliczyć na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci pod warunkiem, że syn nie uzyskał dochodów przykładowo z pracy lub z kapitałów pieniężnych ponad 3 089 zł.

Jeruzalski: Jak rozliczać podatki w Polsce po powrocie z Wielkiej Brytanii, jeżeli tam rok podatkowy jest liczony inaczej niż u nas (nie jest od stycznia do stycznia)?

Monika Miedziak: W Polsce należy rozliczyć dochody zgodnie z obowiązującym w Polsce rokiem podatkowym. A zatem wyłącznie dochody uzyskane w danym roku kalendarzowym.

Iza: Od stycznia do końca września pracowałam w Polsce, a następnie wyjechałam do Wielkiej Brytanii gdzie w ubiegłym roku przepracowałam miesiąc. Obecnie wciąż przebywam na terenie Wielkiej Brytanii z zamiarem pozostania tu na stałe. Jednak jak rozumiem muszę rozliczyć w Polsce dochód z obu krajów za ubiegły rok? Jeżeli tak to prosiłabym o informację dotyczącą aktualnej diety, którą mogę odliczyć z tytułu przebywania w Wielkiej Brytanii. Wiem, że za 2008 rok była to stawka bodajże 32 funty za dzień. Nie wiem jednak czy zmieniła się ona oraz czy odliczam 32 funty za każdy dzień czy tylko ułamek tej kwoty (wyczytałam gdzieś, że odlicza sie 1/6 czy coś takiego). W Internecie wyczytałam również, że mam prawo odliczyć od dochodu uzyskanego w Wielkiej Brytanii składki, które opłaciłam na National Insurance, nie wiem jednak czy to jest prawda.

Monika Miedziak: Jeżeli była Pani w 2009 r. rezydentką podatkową w Polsce to powinna Pani rozliczyć dochody uzyskane w Polsce oraz dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii. Dochody z zagranicy powinny być rozliczone z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją, tzn. wykazane dla celów progresji.

Przychód osiągnięty za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą. Wysokość diety dla Wielkiej Brytanii wynosi 32 GBP.

UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Patryk J.: Witam, powracając z Irlandii z końcem 2008 roku, miałem przetransferowany zasiłek do Polski. W związku z tym, że sprawy papierkowe dość długo trwały, większość zasiłku za 2008 rok oraz styczeń i luty 2009 wypłacono mi w styczniu oraz lutym 2009 roku przez urząd pracy. W kwietniu 2009 podjąłem pracę w Polsce i pracuję aż do dnia dzisiejszego. Nie wiedząc jak się mam rozliczyć poszedłem do urzędu skarbowego i tam spotkała mnie niespodzianka. Pani w urzędzie skarbowym powiedziała mi, że muszę uwzględnić pobrany zasiłek jako mój dochód oraz odprowadzić podatek z tej kwoty. Że bezrobocie w Irlandii jest traktowane jako praca dodatkowa i nawet za ten okres w którym przebywałem za granicą powinienem się rozliczyć w Polsce, ponieważ mam tutaj stały meldunek i jest to traktowane jako dochód inny. Jak to jest możliwe skoro podatek od kwoty, którą uzyskałem a dokładniej został mi przetransferowany został już pobrany w samej Irlandii. Przetransferowane kwoty były netto. Bardzo bym prosił o poradę czy muszę od tej kwoty transferu, którą pobrałem w Polsce odprowadzić ponownie w Polsce podatek a może po prostu tylko zsumować to jako dochód w celu uzgodnienia progu podatkowego, ale podatek zapłacić tylko od kwoty zarobionej w Polsce. Dziękuję za wszelkie wyjaśnienia.

Iwona Molenda-Detyna: Zasiłek dla bezrobotnych, zgodnie z art. 22 ust. 1 polsko – irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji. Oznacza to, że jeżeli osoba bezrobotna pobierająca transferowany zasiłek dla bezrobotnych ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, dochody te podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Kwotę zasiłku należy wtedy wykazać w rozliczeniu rocznym z polskim urzędem skarbowym. Z Pana pytania wynika, że zasiłek wypłacony został Panu w 2009 roku, a zatem kiedy był już Pan rezydentem podatkowym w Polsce. Kwotę zasiłku powinien Pan zatem wykazać w zeznaniu podatkowym za 2009 roku.

KirgizNaKoniu: Od 2006 roku pracuję w Irlandii – rozliczam się z Revenue, składam zeznania P60, korzystam też z odliczeń np. Rent1. Czy w tym przypadku też mogę starać się o zwrot podatku? Czy korzystając ze zwrotu podatku muszę się w jakiś sposób rozliczyć po powrocie z polskim urzędem? Gdzieś ten podatek muszę zapłacić i zastanawiam się gdzie...

Monika Miedziak: Odpowiedź na Pana pytanie zależy od tego, w którym kraju jest Pan rezydentem podatkowym. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Irlandią przewiduje metodę wyłączenia z progresją. Jeżeli zatem ma Pan miejsce zamieszkania w Irlandii, to obowiązany jest Pan rozliczyć w Polsce tylko dochody uzyskane na terytorium Polski. Jeżeli ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce, to powinien Pan rozliczyć w Polsce dochody uzyskane w Irlandii tylko w sytuacji jeżeli uzyskał Pan jakiekolwiek dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce.

Duńczyk i Kwinto: Czy polsko – duńska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i zastosowaniu metody „wyłączenia z progresją” dotyczy dochodów w 2009 czy dopiero w 2010 roku?

Monika Miedziak: Do dochodów za 2009 rok ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego.

JestemŁadny: Dostałem zwrot podatku za zeszły rok – wróciłem do Polski i muszę rozliczyć się bo przekroczyłem w 2009 roku skalę podatkową. Mam pytanie czy w PIT uwzględnić irlandzki podatek przed zwrotem czy po zwrocie podatku?

Monika Miedziak: Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Irlandią przewiduje metodę wyłączenia z progresją, a zatem kwota zapłaconego podatku nie podlega rozliczeniu w zeznaniu podatkowym w Polsce.

WisłaWygra: Jak opodatkowani są pracownicy (marynarze) pracujący w firmie zarejestrowanej na Cyprze i opodatkowani zgodnie z tym prawem – nie osiągając żadnego dochodu w Polsce – czy mam w ogóle składać zeznanie podatkowe?

Monika Miedziak: Wynagrodzenia marynarzy zgodnie z polsko – cypryjską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą być opodatkowane w tym państwie, w którym mieści się siedziba prawna przedsiębiorstwa.

bak: W zeszłym roku pracowałem w Holandii przez 2 miesiące. Czy muszę się rozliczyć z tego u nas w kraju? W Polsce pracowałem w zeszłym roku tylko 1 miesiąc.

Monika Miedziak: Dochody z tytułu pracy w Holandii podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Tomasz: Mam pytanie dotyczące powrotu z Irlandii a mianowicie planuję powrót do kraju w tym roku. Co powinienem zrobić, jak się rozliczyć, jakich dokumentów użyć w urzędzie skarbowym? Pracuję na kontrakcie od 3 lat i chciałbym się rozliczyć najpierw w Irlandii a następnie w Polsce i chciałbym uniknąć podwójnego rozliczenia podatkowego.

Monika Miedziak: Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Irlandią przewiduje metodę wyłączenia z progresją. Jeżeli ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce, to będzie Pan obowiązany rozliczyć w Polsce dochody uzyskane w Irlandii, bowiem w roku podatkowym uzyska Pan dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce.

Jeżeli natomiast ma Pan miejsce zamieszkania w Irlandii i w związku z powrotem do Polski uległa zmianie Pana rezydencja podatkowa, to od momentu zmiany będzie Pan podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a zatem od tej chwili będzie Pan podlegał opodatkowaniu od całości dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce. Dochody z Irlandii uzyskane przed zmianą rezydencji nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Szymon: Jestem rezydentem podatkowym w Irlandii od 2006 roku, jednocześnie w roku 2009 uzyskałem w Polsce dochód z tytułu zakupu a następnie zbycia akcji na GPW. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania sprawa ta nie jest jasna (artykuł 13 ustęp 2 i 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) Poza wspomnianymi dochodami kapitałowymi nie mam w Polsce żadnych innych dochodów. Gdzie powinienem zapłacić podatek od dochodu z akcji i w jakiej wysokości?

Monika Miedziak: Zgodnie z art. 13 ust. 5 polsko – irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody ze sprzedaży akcji na polskiej giełdzie papierów wartościowych przez osobę będącą rezydentem podatkowym w Irlandii, podlegają opodatkowaniu tylko w Irlandii.

Marcin: Jak wielu innych Polaków pracujących i mieszkających w Irlandii, stałem się posiadaczem mieszkania w Polsce. Wynajmuję je w Polsce płacąc podatek ryczałtem. Czy w tym wypadku (płacąc ryczałt) powinienem ten ryczałt rozliczać również w kraju, w którym pracuję (w moim przypadku w Irlandii), czy może ryczałt jest czymś zupełnie niezależnym i nie wlicza się do progów podatkowych podatku dochodowego i tym samym dochodów z tego tytułu nie muszę rozliczać dodatkowo?

Monika Miedziak: Stosownie do art. 6 ust. 1 polsko – irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym umawiającym się państwie z majątku nieruchomego, położonego w drugim umawiającym się państwie, może być opodatkowany w tym drugim państwie.

Powyższy przepis oznacza, iż zarówno, jeśli ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce, jak i w sytuacji gdy Pana miejsce zamieszkania znajduje się w Irlandii, dochód z tytułu najmu nieruchomości położonej w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce.

Michał: Po powrocie do Polski chciałbym zostawiać w Anglii moje konto bankowe i konto ISA (zwolnione z podatku z zainwestowanymi pieniędzmi w fundusze inwestycyjne). Czy będę musiał po powrocie odprowadzać w Polsce podatek z tytułu odsetek z zainwestowanych pieniędzy?

Monika Miedziak: Zgodnie z polsko – brytyjską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania odsetki podlegają opodatkowaniu u źródła (Wielka Brytania) oraz w Polsce. W tej sytuacji w Polsce będzie miała zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania – odliczenia proporcjonalnego.

Monika: Chciałabym się zapytać jak rozliczyć się z podatku jeżeli pracuję i mieszkam na stale w Wielkiej Brytanii (ponad 9 lat) i planuje inwestować w Polsce. Na przykład: zakup mieszkania na wynajem lub zakup ziemi i uzyskiwanie dochodów w formie dopłat do ziemi? Chciałabym zaznaczyć, że nie planuje powrotu do Polski w najbliższej przyszłości ale nie wykluczam takiej możliwości.

Monika Miedziak: Stosownie do art. 6 ust. 1 polsko – brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym umawiającym się państwie z majątku nieruchomego, położonego w drugim umawiającym się państwie, może być opodatkowany w tym drugim państwie. Zatem dochody z nieruchomości położonych na terytorium polski będą podlegać opodatkowaniu w Polsce.

ODLICZANIE OD PODATKU ZAGRANICZNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Edyta: Prowadzę działalność w Anglii, gdzie mieszkam ale mam dochody w Polsce z alimentów na siebie, od których muszę odprowadzić podatek. Czy mogę od dochodów uzyskanych w Polsce odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne opłacane za granicą?

Monika Miedziak: Odliczeniu nie podlegają składki zapłacone do zagranicznych systemów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jeżeli podstawą wymiaru jest dochód zwolniony na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co ma miejsce w przypadku Wielkiej Brytanii (od 2007 roku). Nie może zatem Pani odliczyć w Polsce wymienionych składek.

AnetaS: Czy składki emerytalne i na fundusz zdrowia płacone w UK odliczam od rozlicznego w Polsce podatku? Jeżeli tak to, które od podatku, a które od dochodu?

Iwona Molenda-Detyna: Uchwalona pod koniec 2008 roku nowelizacja ustawy PIT przewiduje odliczanie od dochodu i od podatku składek zapłaconych do zagranicznych systemów rozliczeniowych. Składki na ubezpieczenia społeczne odlicza się od podstawy opodatkowania (dochodu), a składki na ubezpieczenia zdrowotne od podatku. Należy pamiętać, że składki te podlegają odliczeniu jedynie w przypadku gdy nie zostały uwzględnione w zagranicznym rozliczeniu podatkowym. Zmiany te dotyczą już dochodów uzyskanych w 2008 roku.