Назад

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej po powrocie do Polski

Archiwum rozmów

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej po powrocie do Polski

Ekspert: Marcin Haśnik – Narodowy Fundusz Zdrowia

Termin spotkania: 24 maja 2010 roku

Wybierz interesujący Cię fragment rozmowy:

Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce
Zasadyuzyskania prawa do opieki zdrowotnej w Polsce; ubezpieczenie dobrowolne; ubezpieczenie obowiązkowe

Zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne po powrocie do Polski
Prawo do opieki zdrowotnej w Polsce na podstawie zagranicznego ubezpieczenia; Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Poród w Polsce
Poród w Polsce a zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne; Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego a poród w Polsce; Opieka zdrowotna dla dziecka

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W POLSCE

Edyta: Wracamy do kraju po 30-stu latach i czytałam gdzieś, że musimy zapłacić zalegle składki. Czy to jest prawda?

Marcin Haśnik: Odsyłam do informacji zamieszczonych na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotrek D.: Pod tym linkiem, który Pan wkleił jest informacja, że trzeba wybulić ponad 6 tys. zł za osobę, jeżeli nie było się ubezpieczonym i np. po 10 latach wraca się z USA, czy dobrze zrozumiałem?

Marcin Haśnik: Opłaty te dotyczą tylko i wyłącznie ubezpieczenia dobrowolnego. W przypadku uzyskania tytułu do ubezpieczenia wynikającego z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. zgłoszenie jako:

 • pracownicy,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • emeryci, renciści,
opłat takich nie pobiera się.

Piotrek D.: Chciałem zapytać czy wracając do Polski muszę się rejestrować jako bezrobotny – chciałbym być ubezpieczony, ale szukać pracy bez tych wszystkich odnotowań w cv jako bezrobotny. Czy jako obywatelowi przysługuje mi ubezpieczenie? Czy miejscowe czy też jeszcze jakieś przedłużenie tamtego zagranicznego?

Marcin Haśnik: Ustawa o świadczeniach zdrowotnych nie przewiduje prawa do świadczeń z tytułu posiadania obywatelstwa polskiego. Aby uzyskać prawo doświadczeń należy posiadać jeden z tytułów wymienionych w ustawie, czyli m. in.:

 • pracownik najemny,
 • osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • emeryci,
 • renciści.
Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego mają także osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Do czasu przeniesienia na stałe miejsca zamieszkania na terytorium Polski albo podjęcia zatrudnienia w Polsce może Pan korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego dotychczasowego Państwa właściwego, o ile zostanie Panu wydany stosowny dokument, np. EKUZ.

Hunslow: Przygotowujemy się z żoną do powrotu. Mógłby Pan w kilku słowach powiedzieć co się zmienia w naszej sytuacji jako rodziny z dzieckiem? Przygotowywaliśmy się na powrót bazując na doświadczeniach przyjaciół, którzy wrócili rok temu. Co i w jaki sposób zmieni się szczególnie w przypadku kontaktu dziecka z lekarzem i ubezpieczeń zdrowotnych?

Marcin Haśnik: W przypadku gdy nie mają Państwo już tytułu do ubezpieczenia w innym państwie członkowskim można taki tytuł uzyskać w Polsce. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, emeryci, renciści, osoby bezrobotne. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Ustawa zdrowotna przewiduje również prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom nie zgłoszonym do ubezpieczenia.

Cylinder: Wracam do kraju po 7 latach nieobecności i szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia co robić w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego – piszecie o zmianach, ale co się zmieniło? Przed wyjazdem nie miałem lekarza pierwszego kontaktu, nigdy nie potrzebowałem, kiedy byłem naprawdę chory szedłem na ostry dyżur. Co mam robić? Wybrać lekarza pierwszego kontaktu (gdzie?) i co dalej? Jakieś papiery z Holandii? Zaświadczenia?

Marcin Haśnik: Proszę o podanie bardziej szczegółowych informacji, czy jest Pan w dalszym ciągu ubezpieczony w Holandii?

Cylinder: Tak, jestem ubezpieczony w Holandii – ale po powrocie już nie będę, gdyż składam wymówienie i po prostu pakuję się i jadę (chyba, że jest jakieś ubezpieczenie na 2 – 3 miesiące na zapas o czym nie wiem). Przed wyjazdem z kraju nie miałem tych lekarzy rodzinnych, pierwszego kontaktu itd.

Marcin Haśnik: Wobec braku tytułu do ubezpieczenia w Holandii można uzyskać tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce podlegają m. in.:

 • pracownicy,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • emeryci, renciści.
Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego mają także osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy. Można również podpisać umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu w NFZ.

Do czasu przeniesienia na stałe miejsca zamieszkania na terytorium Polski albo podjęcia zatrudnienia w Polsce może Pan korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego dotychczasowego Państwa właściwego, o ile zostanie Panu wydany stosowny dokument, np. EKUZ.

Cylinder: Tak, ale czy ja muszę to jakoś wskazywać, np. który NFZ, który lekarz itd. – czy to się odbywa jakoś automatycznie. Czy po prostu jako poszukujący pracy bym mógł mieć te świadczenia na podstawie papierów z Holandii?

Marcin Haśnik: W przypadku gdy będzie Pan ubezpieczony w Polsce podczas wizyty w przychodni zostanie Pan poproszony o wypełnienie deklaracji wyboru lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli utraci Pan tytuł do ubezpieczenia w Holandii to najprawdopodobniej nie będzie Pan miał prawa do uzyskania potwierdzenia ubezpieczenia w tym kraju.

ZAGRANICZNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PO POWROCIE DO POLSKI

Izabela Kościelna: Mieszkam razem z dziećmi w Norwegii i jesteśmy tam ubezpieczeni. Jestem w ciąży i chcę wrócić na stałe do Polski jeszcze przed porodem. Jakie dokumenty powinnam załatwić żebyśmy ja i moje dzieci mieli bezpłatna opiekę?

Marcin Haśnik: W zależności od tego czy jest Pani ubezpieczona w Norwegii z własnego tytułu, czy jest Pani zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny i czy po powrocie do Polski będzie Pani miała nadal prawo do świadczeń płynących z norweskiego systemu, może Pani otrzymać:

 • formularz E 106 w przypadku posiadania własnego tytułu,
 • formularz E 109 w przypadku zgłoszenia Pani do ubezpieczenia jako członek rodziny.
Formularze należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Po jego zarejestrowaniu otrzyma Pani poświadczenie dające prawo do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeżeli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia przez Panią zostaną dopisane do formularza E 106 na podstawie oświadczenia złożonego w Oddziale Wojewódzkim NFZ i dostaną poświadczenia takie jak wyżej. Jeżeli są zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny osoby zamieszkującej i pracującej w Norwegii powinny otrzymać formularze E 109, które należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce.

Gizmo K.: Trochę jestem skołowany po tym wszystkim co czytam w sieci. Mógłby Pan jasno wyrazić co i w jaki sposób i gdzie trzeba załatwiać? Jakie dokumenty z Wielkiej Brytanii muszę ze sobą przywieźć, co mam załatwiać na miejscu, po co i co do czego jest potrzebne?

Marcin Haśnik: Jeśli w momencie powrotu do Polski ma Pan tytuł do ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii konieczny jest dokument potwierdzający ten fakt. Może to być formularz E 106 / S1, który należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim NFZ, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (wyłącznie w sytuacji tymczasowego pobytu). Dokumenty te należy uzyskać najlepiej przed wyjazdem we właściwej instytucji brytyjskiej. Formularz E 106 / S1 daje prawo pełnego zakresu świadczeń na czas zamieszkiwania w Polsce. Natomiast EKUZ daje prawo w trakcie pobytu tymczasowego wyłącznie do świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia, o tym czy świadczenie jest niezbędne decyduje lekarz biorąc pod uwagę przewidywany czas pobytu w Polsce.

Zalewajka: Jak długo można w Polsce po powrocie „jechać” na EKUZ? Mam to od jakiegoś czasu ale nie wiem kiedy powinnam to zmienić na coś innego i dlaczego. Czy te zmiany majowe coś w tej kwestii dodają?

Marcin Haśnik: Kartą można się posługiwać tak długo jak jest ważna, należy jednak pamiętać, iż w przypadku utraty tytułu do ubezpieczenia w państwie właściwym można narazić się na procedurę dochodzenia zwrotu poniesionych przez instytucję właściwą kosztów. Ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje prawo do niezbędnych świadczeń medycznych w trakcie tymczasowego pobytu. W przypadku zamieszkiwania w Polsce należy uzyskać:

 • formularz E 106 w przypadku kiedy jest Pani ubezpieczona w jednym z krajów EFTA,
 • dokument S1 w przypadku gdy jest Pani ubezpieczona w jednym z państw członkowskich UE.
Dokumenty te dają prawo do pełnego zakresu świadczeń. To jaki dokument uzyska Pani w trakcie pobytu w Polsce zależy od instytucji właściwej w państwie ubezpieczenia.

W momencie podjęcia pracy na terenie Polski i uzyskania tytułu do ubezpieczenia, utraci Pani prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentów wydanych przez dotychczasową instytucję właściwą.

Karakan1971: Czy mój brat, który nie może pracować po wypadku może liczyć na jakieś automatyczne ubezpieczenie w Polsce? W Wielkiej Brytanii miał ubezpieczenie po pracy – czy te świadczenia zdrowotne są jakoś transferowane, czy może mieć taką samą opiekę medyczną w Polsce, choć wypadek był w Anglii i płacił składki w Anglii?

Marcin Haśnik: Osobom, które uległy wypadkowi przy pracy i przeniosły się do innego państwa członkowskiego UE wydawany jest dokument przenośny DA1 (formularz E 123). Na jego podstawie udzielane są rzeczowe świadczenia zdrowotne w zakresie określonym w tym dokumencie. Jeżeli w następstwie wypadku przy pracy zostało przyznane świadczenie rentowe należy uzyskać dokument S1 / E 121. Zakres świadczeń zdrowotnych z tytułu wypadku przy pracy jest taki sam jak dla osób ubezpieczonych w NFZ.

Kolbuszowa Rządzi: Moi znajomi mają syna, który podczas pobytu w Polsce zachorował, ale lekarze nie palili się do zajęcia się nim bo nie miał EKUZ – co robić jeżeli nie ma się tego EKUZ i nikt nie chce udzielać pomocy? Przecież powinno być coś automatycznego na zasadzie obywatelstwa, nie każdy planując wyjazd, choć powinien, zdobędzie te dokumenty. Czy wówczas zostaje tylko prywatna służba zdrowia?

Marcin Haśnik: Istnieje możliwość, aby instytucja ubezpieczeniowa w państwie pobytu lub same osoby zainteresowane (lekarz, rodzina) zwróciły się do odpowiedniej instytucji w państwie członkowskim, w którym dana osoba jest ubezpieczona, o wystawienie Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ, który może zostać przesłany faksem do świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej. Niezbędne świadczenia udzielane są także osobom, które nie posiadają EKUZ, ale zwykle w takich sytuacjach należy ponieść całość kosztów leczenia, a następnie ubiegać się o ich zwrot we właściwej zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.

Kolbuszowa Rządzi: Jeszcze jedno. Czy w przypadku ubezpieczenia zmienia się cokolwiek takiego po tych majowych decyzjach żeby wymagało natychmiastowej reakcji (nie będzie można zrobić tego już po powrocie itp.)?

Marcin Haśnik: W tym zakresie zasady nie ulegają zmianie.

Salomon M.: Być może to pytanie już było, ale nie mam pojęcia jak działają te ubezpieczenia w przypadku krajów spoza UE. Przed powrotem do Polski chcemy spędzić kilka tygodni w Turcji i 2 tygodnie na Ukrainie. Co w tym wypadku z ubezpieczeniami zdrowotnymi?

Marcin Haśnik: Polska nie posiada umowy w zakresie rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej ani z Turcją ani z Ukrainą. W tej sytuacji pozostaje tylko wykupienie prywatnego ubezpieczenia na wypadek choroby i kosztów transportu medycznego do państwa zamieszkania. Odrębną kwestią jest to czy państwo członkowskie UE/EFTA, w którym jesteście Państwo dotychczas ubezpieczeni posiada taką umowę dwustronną.

PORÓD W POLSCE

Daria Szcz.: Czy będąc w ciąży i chcąc rodzić w Polsce mogę to robić bez potrzeby rejestrowania się i jak wygląda moja sytuacja? Chcę tylko urodzić, przez pewien czas pobyć z rodziną i później wrócić do Anglii. Jak to załatwiać, co mam robić?

Marcin Haśnik: Jeżeli celem przyjazdu do Polski jest uzyskanie świadczeń zdrowotnych należy zaopatrzyć się przed przyjazdem w dokument przenośny S2 (formularz E 112). Jest to dokument potwierdzający prawo do planowanego leczenia w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym jest Pani ubezpieczona. Z tego co mi wiadomo procedura uzyskania zgody na leczenie w innym państwie członkowskim, w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się od wizyty u lekarza pierwszego kontaktu (GP).

Po uzyskaniu formularza E112/S2 będzie Pani miała prawo do świadczeń związanych z ciążą i połogiem dla siebie i dziecka.

Niania w Nowym Sączu: Czy ma znaczenie to, w którym miesiącu ciąży wraca się do kraju? Czy może to być 2 czy 9 i nie ma żadnego wpływu na formalności itd.?

Marcin Haśnik: Zaawansowanie ciąży nie ma znaczenia. Istotny jest cel przyjazdu do Polski. Jeżeli celem przyjazdu do Polski jest uzyskanie świadczeń (np. m. in. badania lekarskie związane z ciążą, poród) należy przed przyjazdem zaopatrzyć się w dokument S2 / formularz E 112. Należy pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie uprawnia do określonych świadczeń jeżeli celem przyjazdu było ich uzyskanie.