Назад

Praca po powrocie do Polski

Archiwum rozmów

Praca po powrocie do Polski

Eksperci: Katarzyna Kawka – Kopeć, Joanna Samborska, Wojciech Kamiński, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wybierz interesujący Cię fragment rozmowy:

Transfer zagranicznego zasiłku dla bezrobotnych do Polski
Transfer zasiłku dla bezrobotnych z Irlandii i Wielkiej Brytanii do Polski

Zakładanie działalności gospodarczej
Pomoc dla osób zakładających działalność gospodarczą; zakładanie działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowca obywatela Unii Europejskiej

Poszukiwanie pracy w Polsce
Poszukiwanie pracy w Polsce; zagraniczne doświadczenie opisane w CV; oferta polskiego rynku pracy

TRANSFER ZAGRANICZNEGO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH DO POLSKI

Ali: Witam. Mieszkamy z mężem 3 lata w Irlandii i od 3 miesięcy jesteśmy na zasiłku dla bezrobotnych. Ja pracowałam, ale większość czasu na part time no i macierzyńskie to jakieś 9 miesięcy full time. Czy to się liczy do emerytury? Jakie formularze i gdzie muszę złożyć przed powrotem i bezpośrednio po, no i jakie świadczenia wciąż mogą nam przysługiwać, o jakie mogę się starać? Pozdrawiam.

Joanna Samborska: W państwa przypadku istnieje możliwość dokonania transferu zasiłku dla bezrobotnych do Polski. W tym celu należy zwrócić się do zagranicznego urzędu pracy, gdzie jest się zarejestrowanym, jako osoba bezrobotna, celem zgłoszenia zamiaru transferu zasiłku do Polski. Ostatecznie instytucja wystawiająca E 303 (formularz transferu zasiłku) w Irlandii jest:

Department of Social Community and Family AffairsJoanna Samborska i Katarzyna Kawka-Kopeć
Floor 2
Oisin House
Rearse Street
Dublin 2, Ireland

Tel: 00353 1 673 23 19/20 (E 303), 673 23 29 (E 301)
Fax: 00353 1 673 23 11
http://www.welfare.ie/

Wojciech Kamiński: Należy pamiętać, że transfer przysługuje maksymalnie przez okres trzech miesięcy w wysokości ustalonej przez zagraniczny urząd pracy w przeliczeniu na złotówki. Po powrocie do kraju należy w ciągu 7 dni od daty planowanego wyjazdu do Polski zarejestrować się we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, jako osoba poszukująca pracy. Jeśli osoba nie dochowa terminu 7 dni prawo do zasiłku będzie jej przysługiwało od dnia rejestracji. Ponadto, po uzyskaniu zaświadczenia o rejestracji, wraz z formularzem E 303/1-5 należy się zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy odpowiedniego dla miejsca zamieszkania gdzie wydawana jest decyzja w sprawie transferu zasiłku. Należy pamiętać, że jeżeli w ciągu trzech miesięcy nie podejmie się pracy, w celu kontynuacji wypłaty zasiłku należy wrócić do kraju, w którym był on przyznany.

Justyna: Witam. Otrzymuję zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii. Chcę wrócić do Polski. Gdzie mogę znaleźć druk wniosku na otrzymanie E/303? Nigdzie nie mogę znaleźć tego druku na angielskich stronach.

Wojciech Kamiński: W celu realizacji transferu należy zwrócić się do zagranicznego urzędu pracy, gdzie jest się zarejestrowanym, jako osoba bezrobotna, celem zgłoszenia zamiaru transferu zasiłku do Polski. Ostatecznie instytucja wystawiająca E 303 (formularz transferu zasiłku) w Wielkiej Brytanii jest:

The Pension Service
International Pension Centre
Tyneview Park Newcastle upon Tyne England NE98 1 BA

Tel: 00441912187777
Fax: 0044191217381
E-mail: tvp.internationalqueries@thepensionservice.gsi.gov.uk
www.thepensionservice.gov.uk/ipc

Szczegółowe procedury związane z realizacją transferu są takie same jak w przypadku sytuacji gościa o nicku ali.

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

zbych: Straciłem pracę w Wielkiej Brytanii, jestem na zasiłku, chciałbym wrócić i skorzystać z pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Na co mogę liczyć?

Joanna Samborska: Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zamierzając rozpocząć działalność gospodarczą może złożyć do urzędu wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Obecnie taka dotacja wynosi około 18 tysięcy złotych. Warto dodać że urzędy pracy organizują też kursy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Poza urzędami pracy o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej można ubiegać się w instytucjach realizujących projekty w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje na ten temat można znaleźć w punktach informacyjnych nt. programów pomocowych oraz na stronach internetowych PARP – http://www.parp.gov.pl/ i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – http://www.mrr.gov.pl/. Ponadto wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej zapraszamy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone problematyce zakładania działalności gospodarczej. Szczegóły na naszej stronie internetowej – http://www.wup.mazowsze.pl/

zbych: Czy jeśli chciałbym taką działalność podjąć wspólnie z kolegą obaj możemy liczyć na pomoc finansową i założyć spółkę cywilną?

Wojciech Kamiński: W urzędzie pracy dotacje otrzyma tylko osoba zarejestrowana jako bezrobotna – wtedy nie może być jeszcze mowy o jakiejkolwiek spółce.

Weronika: Witam. Mam zapytanie dotyczące założenia własnej działalności przez obcokrajowca. Mój mąż nie jest Polakiem (jest obywatelem kraju Unii Europejskiej) i chciałby założyć swoją firmę usługową. Od czego powinien zacząć? Czy fakt, że nie umie dobrze języka polskiego stanowi jakiś problem dla urzędu? Pozdrawiam.

Joanna Samborska: Obcokrajowcy pochodzący z państw członkowskich Unii Europejskiej mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. W celu rejestracji jednoosobowej firmy należy się zgłosić do urzędu miasta/gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (które nie musi być jednocześnie miejscem zameldowania) i złożyć tam wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Formularz ten jest jednocześnie wnioskiem do urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON, urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP i zakładu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo do urzędu skarbowego należy zgłosić się w celu wyboru formy opodatkowania dochodów, a do ZUS w celu zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Teoretycznie działalność gospodarczą można podjąć już w dniu złożenia wniosku do ewidencji działalności gospodarczej. W naszym kraju językiem urzędowym jest język polski dlatego warto, aby zakładając działalność obcokrajowiec korzystał z pomocy osoby znającej język polski. Natomiast działalność może prowadzić w swoim ojczystym języku.

POSZUKIWANIE PRACY W POLSCE

Tomek: Posiadam 3 lata doświadczenia jako rekruter w agencji pracy – branża budowlana. Myśląc o powrocie jestem ciekaw czy mam szanse w tej samej dziedzinie w kraju. Nadmienię, że bardzo dobrze porozumiewam się w języku angielskim oraz posiadam wyższe wykształcenie (stosunki międzynarodowe ukończone na UW). Z góry dziękuję za wskazówki. Pozdrawiam.

Joanna Samborska: Szanse znalezienia zatrudnienia zależą od wolnych miejsc pracy w poszukiwanym zawodzie, ale też od kwalifikacji (często poszukiwani są np. specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi czy psychologowie), doświadczenia na podobnym stanowisku, cech osobowych. Oferty pracy dla rekruterów pojawiają się publicznie dosyć rzadko. Zachęcam do zdobywania informacji np. poprzez portale społecznościowe dla osób pracujących i poszukujących pracy typu GoldenLine.pl czy Profeo.pl. Zadając pytanie na odpowiednim forum można wiele się dowiedzieć na temat szans zatrudnienia w interesujących Pana branżach w określonych regionach kraju. Na stronie MPiPS – Portal Publicznych Służb Zatrudnienia – http://www.psz.praca.gov.pl/ oraz na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdują się zakładki do rejestru agencji zatrudnienia. Wykorzystując ten rejestr może Pan nawiązać kontakt z interesującymi Pana agencjami aby uzyskać informacje na temat możliwości zatrudnienia. Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy http://www.wup.mazowsze.pl/ jest również zakładka do tego rejestru.

Eli.Wurman: Witam. Mam pytanie w jaki sposób wykorzystać w poszukiwaniu pracy (CV, rozmowa, list – cokolwiek) fakt, że pracowało się za granicą na czarno? Większość czasu we Francji spędziłam jako opiekunka dla dzieci, w Polsce skończyłam administrację więc ma się to do siebie nijak. Pozdrawiam

Joanna Samborska: Kwestia wykazywania pracy zależy od poszukiwanego zatrudnienia, od tego co Pani chciałaby robić. Praca we Francji może wskazywać na dobrą znajomość języka francuskiego więc mogłaby być atutem w pracy np. we francuskich firmach, w administracji. Natomiast fakt, że pracowała Pani z dziećmi świadczy o umiejętnościach opiekuńczych, społecznych, pracy z ludźmi. Jeżeli chodzi o umieszczanie faktu pracy na czarno w życiorysie najlepiej nie podkreślać tego faktu, a skupić się na zdobytych umiejętnościach.

Eli.Wurman: Dziękuję za odpowiedź – ale tu pojawia się to, że umiejętności musiałam gdzieś nabyć i wracając i składając CV mam co prawda znajomość francuskiego, ale olbrzymią dziurę w CV dotyczącą lat pracy, tak jakbym siedziała w domu nic nie robiąc...

Joanna Samborska: W Pani przypadku warto byłoby zastanowić się nad stworzeniem życiorysu funkcjonalnego, który kładzie nacisk na kwalifikacje – umiejętności, doświadczenie, a nie na ciągłość zatrudnienia. W każdym urzędzie pracy może Pani skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w redagowaniu takiego życiorysu lub drogą elektroniczną przez e-mail do doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie: http://mailto:konsultacje@wup.mazowsze.pl

Koralgol: Pozdrawiam wszystkich zebranych. Czy wracając do Polski nie narażam się na stereotypowe i chyba częste postrzeganie w oczach pracodawców jako faceta, któremu się nie udało, więc jego starania o pracę są z góry skazane na niepowodzenie, jako nieudacznika, któremu nie udało się tam, więc wrócił?

Katarzyna Kawka – Kopeć: Osoby wracają do kraju z wielu różnych powodów dlatego nie powinien Pan myśleć w ten sposób o fakcie powrotu. Wręcz przeciwnie, zdobyte za granicą doświadczenie zawodowe (praca w międzynarodowym środowisku, podniesienie stopnia znajomości języka, umiejętność radzenia sobie w nowym otoczeniu) może pomóc w przekonaniu pracodawcy do Pana kandydatury.

Koralgol: Mam takie wrażenie, że wracać opłaca się tylko do Warszawy albo dużych miast. Wszędzie indziej czytam o zwolnieniach. Mam rację?

Wojciech Kamiński: Wiadomo, że duże aglomeracje przyciągają kapitał i inwestorów co powoduje, że w tych miejscach jest więcej możliwości znalezienia pracy.

Kulka: Witam wszystkich. Chciałabym dowiedzieć się, czy w Polsce w związku ze wzrostem bezrobocia pojawił się już problem, który daje sie we znaki w Irlandii – czy przyjmujący do pracy nie obcinają osób określanych tu jako "overeducated" albo "overexperienced" w obawie o to, że kiedyś będą mogły zająć ich stanowisko? Albo nie ma dla nich właśnie z powodu ich doświadczenia i edukacji ofert, gdyż pracodawcy obawiają się, że za szybko będą chcieli odejść.

Joanna Samborska: Wydaje się, że z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w większym lub mniejszym stopniu od dawna. Wiele zależy od samego pracodawcy – organizacji pracy, struktury w firmie a zwłaszcza zatrudnionych tam ludzi. Jeżeli struktura organizacyjna jest przejrzysta i oferuje możliwości rozwoju danej osoby to wspomniane przez Panią sytuacje można w znacznej mierze ograniczyć.

Kulka: Mam też drugie pytanie. Słyszałam, że niektórym osobom każde się po przyjściu do pracy podpisywać jakieś lojalki (że nie odejdą np. przez 2 lata bo inaczej będą musiały zwracać koszta szkoleń itp.). Czy to jest legalne i czy takie sytuacje się zdarzają? Pozdrawiam i dziękuję.

Katarzyna Kawka – Kopeć: Rzeczywiście pracodawca, który poniósł koszty związane ze szkoleniem pracownika może zażądać od niego zobowiązania, że wykorzysta zdobyte umiejętności na rzecz tego pracodawcy i nie odejdzie z pracy.

Milla: Jestem humanistką, politologiem, stypendystką MKiDN (literatura). Wyjechałam z kraju ponad 2 lata temu, ponieważ nie mogłam tam liczyć na pensję wyższą niż 1500 zł netto. Nie mam mieszkania – zatem niemal cała moja wypłata była przeznaczana na wynajem lokum. Gdyby nie pomoc mojego chłopaka, nie miałabym praktycznie żadnych szans na przeżycie. Oboje, z dyplomami wyższych uczelni, pomimo pracy, żyliśmy na granicy godności ludzkiej. Czy teraz coś się w Polsce zmieniło? Czy możemy liczyć na wynajem tańszego mieszkania, mieszkanie w TBS – ach (3 lata temu informowano nas, że czas oczekiwania to ok. 8 – 10 lat) i pracę, która pozwalałaby nam się rozwijać, a nie tylko wegetować? Pozdrawiam.

Joanna Samborska: Wysokość zarobków uzależniona jest od bardzo wielu czynników np. od regionu kraju, branży, od możliwości finansowych firmy, wymagań stanowiska itp. Np. firmy, które zatrudniają pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach, wysoko wyspecjalizowanych profesjonalistów, z wymaganym dużym doświadczeniem, dużą odpowiedzialnością będą oferowały wyższe wynagrodzenie. Warto jest wcześniej przeprowadzić rozeznanie w zakresie konkretnych, interesujących Panią stanowiskach – czyli prześledzić dostępne oferty pracy (np. wpisać w wyszukiwarkę Google "oferty pracy – zawód – miejscowość" zgłosić swoją aplikację do agencji zatrudnienia (wykaz agencji zatrudnienia znajdzie Pani na stronie http://www.wup.mazowsze.pl/ w zakładce Nasze usługi. Warto również uczestniczyć w forach internetowych dla osób pracujących i poszukujących pracy np.: GoldenLine.pl czy Profeo.pl. Przykładowe raporty płacowe znalezione w Internecie:

http://www.pracuj.pl/zarobki-wynagrodzenia-artykuly-ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-wyniki-2008.htm#top,

http://www.wynagrodzenia.pl/kategoria.php/kategoria_glowna.23,

http://www.qpracy.pl/page,,DYNAMIKA-WZROSTU-WYNAGRODZEN-W-BRANZACH-I-REGIONACH,fa1e0d5502194636eda374d9094d96de.html,

http://www.praca.egospodarka.pl/gosp/aktualnosci/55,

http://kierunkistudiow.pl/warto_przeczytac/jakie_zarobki_w_polsce_3.html,

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wynagrodzenia-pracownikow-administracji-1726145.html.

Trudno nam odpowiedzieć na pytanie o warunki mieszkaniowe, ale myślę, że również warto jest prześledzić oferty portali zajmujących się pośrednictwem w wynajmie mieszkań, np. http://www.domiporta.pl/.

Stan prawny aktualny na dzień 27.06.2011 r.