Rodzina Rodzina

Назад

Mam niemieckie ubezpieczenie, polskie obywatelstwo, czy mogę zaszczepić się na Covid w Polsce, co powinienem zrobić?​


Ostatnia aktualizacja: 30.04.2021 (Ministerstwo Zdrowia, Departament Lecznictwa)

Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 realizowane są w Polsce na rzecz świadczeniobiorców w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), tj. na rzecz osób ubezpieczonych w Polsce (obowiązkowo lub dobrowolnie) oraz osób innych niż ubezpieczone, spełniających warunki określone w art. 2 ww. ustawy.

Samo posiadanie obywatelstwa RP nie stanowi podstawy do skorzystania ze szczepienie przeciwko  SARS-CoV-2. Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim UE, w tym obywatele RP (w przedstawionym przypadku – w Niemczech) mogą poddać się szczepieniu w Polsce w dwóch przypadkach:

  • jeżeli na stałe mieszkają na terytorium RP i zostały zarejestrowane w oddziale wojewódzkim NFZ   na podstawie dokumentu S1 wydanego przez macierzystą instytucję ubezpieczenia zdrowotnego (np. niemiecką kasę chorych); innymi słowy – są rezydentami na terytorium RP (mimo ubezpieczenia w innym państwie członkowskim UE)
  • jeżeli przebywają na terytorium RP przez dłuższy okres, np. w związku z odbywaniem studiów w polskiej uczelni; są zagranicznymi emerytami (np. niemieckimi) i przebywają w Polsce czasowo, np. u zamieszkałej w Polsce rodziny, a na stale zamieszkują w innym kraju UE.

W tym drugim przypadku dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  niezbędnych ze wskazań medycznych, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Na jej podstawie udziela się takich świadczeń opieki zdrowotnej, które zapewnią pobyt w Polsce w bezpiecznych warunkach zdrowotnych.
Podsumowując, poza ww. przypadkami, obywatel RP ubezpieczony i zamieszkały w Niemczech, nie może przyjechać do Polski w celu zaszczepienie się przeciwko SARS-CoV-2.

 

 
 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.