Formalności przed - Wielka Brytania Formalności przed - Wielka Brytania

Назад

Czy status rezydenta pomaga w uzyskaniu dodatkowych świadczeń oraz po jakim okresie czasu pracując w UK można uzyskać emeryturę?

Czy status rezydenta pomaga w uzyskaniu dodatkowych świadczeń oraz po jakim okresie czasu pracując w UK można uzyskać emeryturę?

Uzyskanie statusu rezydenta, a ściślej rzecz ujmując uzyskanie dokumentu “registration residence”, nie wiąże się z uzyskaniem dodatkowych przywilejów czy świadczeń. Dokument ten jedynie potwierdza możliwość korzystania z wszelkich praw przysługującym obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy osiedlają się w Wielkiej Brytanii. Oczywiście w określonych sytuacjach dokument ten może być przydatny w kontaktach z różnego rodzaju instytucjami, np. stanowi najbardziej pewne potwierdzenie, że dana osoba spełniła warunek rejestracji w ramach Worker Registration Scheme (WRS). Posiadając ten dokument będzie można po prostu szybciej i sprawniej załatwić niektóre sprawy. Nie daje on jednak jego posiadaczom dodatkowych praw. Dotyczy to również prawa do emerytury. Niezależnie więc od tego czy dana osoba otrzymała registration certificate czy nie, może na zasadach opisanych poniżej otrzymać brytyjską emeryturę.

Zgodnie z regulacjami unijnymi, można ubiegać się o emeryturę z instytucji ubezpieczeniowej danego państwa po roku pracy w tym państwie. Dotyczy to również emerytury brytyjskiej. Oczywiście emerytura zostanie wypłacona jedynie wówczas gdy zostaną spełnione warunki do jej wypłaty. Poniżej wskazane zostały najważniejsze zasady.

Prawo do pełnej brytyjskiej state pension nabywa się po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obecnie wiek emerytalny wynosi 65 lat dla mężczyzn urodzonych w dniu lub przed dniem 5 kwietnia 1959 roku i 60 lat dla kobiet urodzonych w dniu lub przed dniem 5 kwietnia 1950. Od 2010 roku wiek emerytalny będzie stopniowo podwyższany. Najpierw podwyższony zostanie wiek emerytalny dla kobiet do 65 lat, a następnie zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn do 68 lat. Poniżej link do kalkulatora, przy użyciu którego podając datę urodzenia można ustalić w jakim wieku możliwe będzie otrzymanie brytyjskiej emerytury.

http://pensions.direct.gov.uk/en/state-pension-age-calculator/home.asp

Kolejnym warunkiem otrzymania emerytury państwowej jest wypracowanie odpowiedniego stażu pracy, tj. odpowiedniej liczby przepracowanych lat podatkowych.

Aby uzyskać pełną emeryturę state pension, osoby które osiągną wiek emerytalny po dniu 6 kwietnia 2010 roku, będą musiały wykazać 30-letni staż pracy. Pod uwagę brane są co przy tym jedynie lata podatkowe, w których opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne w określonej minimalnej wysokości, a więc w których dana osoba osiągnęła określony minimalny dochód. W 2013-2013 roku, należy mieć dochód w wysokości 5 564 funtów lub więcej, jeżeli:

  • jesteś pracownikiem,
  • płacisz składki ubezpieczeniowe jako osoba samozatrudniona.

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.