Zdrowie Zdrowie

Назад

Czy przysługuje mi becikowe jeśli dziecko urodziło się za granica w lutym 2009 a od września 2009 przebywam z dzieckiem w Polsce?

Czy przysługuje mi becikowe jeśli dziecko urodziło się za granica w lutym 2009 a od września 2009 przebywam z dzieckiem w Polsce?
Jeśli tak czy obowiązuje mnie przedstawienie zaświadczenia od lekarza o stosownych badaniach podczas ciąży? Czy w tym wypadku prawo działa wstecz?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowego”) wypłacana na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) może zostać przyznana m.in. jednemu z rodziców dziecka, pod warunkiem zamieszkiwania wnioskodawcy na terytorium RP.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługująca z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosi 1000 zł. Od 1 stycznia 2013 r. prawo do tzw. becikowego, będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe nie dotyczy rodziców dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2013 roku.

Mogą z niej skorzystać:

  • matka lub ojciec dziecka,
  • opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka.

Wniosek o wypłatę becikowego należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a jeśli dotyczy on dziecka, które jest objęte opieką prawną lub faktyczną lub dziecka przysposobionego, wniosek trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.

Aby uzyskać prawo do becikowego, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie takie może wydać lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Informacje na temat wymaganych dokumentów, załączników do wniosku, można uzyskać w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w gminie zamieszkania wnioskodawcy.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji na ten temat przeczyta Pani tu:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka/


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.