Podatki Podatki

Назад

Czy po kilkuletnim pobycie w USA (bez meldunku w Polsce) należy rozliczyć w Polsce dochody ze Stanów?

Wróciłam na stałe z USA, gdzie przebywałam kilka lat, nie będąc zameldowana w tym czasie w Polsce . Mam ukończone 60 lat i będę emerytką (złożyłam dokumenty w ZUS). Pracę w USA zakończyłam w czerwcu 2009. Po powrocie do Polski nie pracuję. Czy w Polsce mam rozliczyć wcześniejsze dochody z pracy ze Stanów? Czy one są podwójnie opodatkowane w takim przypadku?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Zakres obowiązku podatkowego zależy od miejsca zamieszkania podatnika. Nieograniczony obowiązek podatkowy mają wyłącznie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Do 1 stycznia 2007 r. miejsce zamieszkania definiowane było przy pomocy art. 25 Kodeksu cywilnego, tj. miejscowość, w której się przebywa z zamiarem stałego pobytu. Po zmianie ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę fizyczną, która przebywa na terytorium Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym, lub ma w Polsce centrum interesów życiowych (tj. najbliższą rodzinę, np. męża, dzieci) lub ma w Polsce centrum interesów gospodarczych (np. w Polsce znajduje się jej główne źródło utrzymania).
Z przedstawionych informacji nie wynika, aby spełniała Pani kryteria do uznania jej za osobę mającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, a w takim przypadku nie ma obowiązku rozliczania się z dochodów osiągniętych za granicą w tym czasie. Obowiązek rozliczenia dochodów z zagranicy powstanie dopiero wtedy, kiedy będzie Pani miała w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, a nadal będzie Pani osiągała dochody z zagranicy.

Warto wiedzieć, że w celu uzyskania wiążącej informacji na temat obowiązku podatkowego w Polsce można zwrócić się do właściwego terytorialnie organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.