Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Назад

Czy możliwy jest transfer zasiłku macierzyńskiego przyznanego w Irlandii?

Razem z mężem planujemy powrót do Polski. Od dwóch miesięcy otrzymuję irlandzki zasiłek macierzyński. Czy wracając do kraju stracę to świadczenie?

Ostatnia aktualizacja: 22.10.2019 r.

Zgodnie z wynikającą ze wspólnotowych przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zasadą eksportu świadczeń, przez fakt zamieszkania w Polsce nie straci Pani prawa do zasiłku macierzyńskiego przyznanego przez irlandzką instytucję ubezpieczeniową na podstawie stosowanego przez nią wewnętrznego ustawodawstwa krajowego.

Właściwa instytucja irlandzka, powiadomiona o fakcie przeniesienia miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do Polski, będzie wypłacać świadczenia bezpośrednio, np. na wskazane przez Panią konto bankowe.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.