Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Назад

Czy firmy zarejestrowane za granicą i działające w Polsce mogą ubiegać się o dotacje unijne?

Czy firmy zarejestrowane zagranicą i działające w Polsce mogą ubiegać się o dotacje unijne?

Firmy zarejestrowane za granicą mogą korzystać w Polsce z dotacji unijnych w takim zakresie, w jakim przewidują to regulaminy poszczególnych programów operacyjnych, w ramach których oferowane jest wsparcie dla przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w punkcie informacyjnym dla przedsiębiorców zagranicznych, który działa przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Dane kontaktowe do punktu znajdują się na stronie PAIiIZ.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.