Powrót

Rekrutacja nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, „Rekrutacja nauczycieli”, 07.01.2020